Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2022.35-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 35 2022
Establishment and Activity of the Jewish Marine School for Officers in Civitavecchia (1934–1938) in the Pages of the Revisionist Zionist Press
(Powstanie i działalność Żydowskiej Szkoły Morskiej w Civitavecchia (1934–1938) na łamach prasy syjonistów-rewizjonistów)

Autorzy: Jarosław Drozd ORCID
Institute of History University of Gdańsk
Słowa kluczowe: Żydzi Bejtar syjonizm rewizjonizm faszyzm szkolnictwo morskie
Rok wydania:2022
Liczba stron:21 (113-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Żydowska Szkoła Morska powstała w 1934 r., za zgodą Benito Mussoliniego, na bazie włoskiej Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Civitavecchia. Była inicjatywą Bejtaru, syjonistyczno-rewizjonistycznej organizacji, kierowanej przez Włodziemierza Żabotyńskie- go. W III kursach, zorganizowanych przez głównego wykładowcę kpt. Nicolę Fusco i szefa Wydziału Morskiego Komendy Światowej Bejtaru, kpt. Jeremjahu Halperina, wzięli udział kadeci (w wieku 17–23 lat) pochodzący z Europy (głównie Polski, Czechosłowacji, Łotwy i Niemiec) oraz Palestyny oraz Afryki (Egiptu, Somalii i Rodezji). Mimo sugestii ze strony liderów Bejtaru, by nie mieszać się do lokalnej polityki faszystowskiej, kadeci wyrażali publiczne poparcie dla reżimu Benito Mussoliniego, maszerując u boku włoskich żołnierzy i wspierając wojnę włosko-abisyńską oraz zbierając złom metalowy dla włoskiego przemysłu zbrojeniowego. Włoski nacjonalizm był przez nich postrzegany jako doskonały, współczesny przykład wspaniałej dawniej kultury, która stopniowo odzyskiwała swoją rolę w świecie poprzez afirmację władzy i dumy narodowej. W styczniu 1938 r. statek szkolny “Sarah I-o,” czteromasztowy żaglowiec, zakupiony ze środków funduszy “Keren Tel Chaj” i prywatnej donacji małżeństwa Kirschnerów z Paryża, zawinął do portu w Hajfie a jego załoga odwiedziła następnie Tel Awiw, witana uroczyście przez burmistrza Ji’sraela Rokacha. W drodze powrotnej, u wybrzeży Korsyki, statek zatonął, przyczyniając się w sporej mierze do za- mknięcia szkoły tuż przed rozpoczęciem IV kursu. W sumie w latach 1934–1938 placówkę ukończyło niespełna 150 absolwentów (marynarzy, mechaników i rybaków). Oprócz szkoły w Civitavecchia, Bejtar zorganizował również mniejszą placówkę w Rydze, gdzie szkolili się miejscowi syjoniści-rewizjoniści, mając do dyspozycji statek szkolny “Theodor Herzl,” który pływał po Morzu Bałtyckim, odwiedzając m.in. porty w Wismarze i Gdyni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archival sources
2.Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni (sygn. APG OG 650/S–3301).– Komisariat Rządu w Gdyni, Kartoteka mieszkańców Gdyni 1926–1939 [State Archives in Gdańsk, Gdynia Branch (ref. no. APG OG 650/S–3301). Government’s Office in Gdynia. Files of Gdynia residents 1926–1939]
3.Printed sources
4.Arens, Moshe. In Defense of Israel. A Memoir of a Political Life, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2018. https://doi.org/10.1080/23739770.2019.1598675
5.Taniewski-Elliott, Wadim Konstanty. Spis personelu zatrudnionego na statkach Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1939–1945 [List of personnel employed on the ships of the Polish Merchant Navy], Gdańsk: Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego, 1981.
6.Newspapers and magazines
7.5 ta Rano (1938) Chad-ness (1937)
8.Chwila (1935–1936)
9.Das Jüdische Volk (1937)
10.Die Neue Welt (1935–1937)
11.Haneszer (1935)
12.Israel. Hebdomadaire Juif Indépendant (1935)
13.Israelitisches Familienblatt (1937)
14.Jewish Daily Bulletin (1935)
15.Judisk Krönika (1936)
16.Jüdische Wochenspost (1935)
17.Jüdisches Gemeindeblatt für den Verband der Kultusgemeinden in Bayern (1937)
18.Jüdisches Volksblatt (1935)
19.L`Aurore (1937)
20.Nasz Przegląd (1937)
21.Nowy Dziennik (1935)
22.The Sentinel (1935–1939)
23.Trybuna Narodowa (1935–1938)
24.References
25.Bell, J. Bowyer. Terror out of Zion: Irgun Zvai Leumi, LEHI, and the Palestine Underground 1929–1949. New York: Avon Books, 1977. https://doi.org/10.2307/2536327
26.Bettin, Cristina M. Italian Jews from Emancipation to the Racial Laws. New York: Palgrave MacMillan, 2010. https://doi.org/10.1080/13532944.2012.754980
27.Drozd, Jarosław. “Kursy portowe i rybackie dla Żydów w Gdyni w okresie Międzywojennym.” Nautologia 142 (2005): 37–41.
28.Drozd, Jarosław. Lost in the Whirlwind of War: The Jewish Community in Gdynia, Poland. Gdynia: Oficyna Verbi Causa, 2008.
29.Drozd Jarosław. “Gdynia to Neve-Yam: The Jewish fisherman`s courses within the Bays of Gdańsk and Puck in the interwar period.” Studia Maritima 26 (2013): 55–68.
30.Drozd, Jarosław. “Idea palestyńskiego morza. Działalność Związku Zebulun w latach 30-tych XX wieku.” Nautologia 158 (2021): 24–32.
31.Heller, Joseph. The Stern Gang. Ideology, Politics and Terror, 1940–1949. London-New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2004. https://doi.org/10.4324/9780203043868
32.Kaplan, Eran. The Jewish Radical Right: Revisionist Zionism and Its Ideological Legacy. Madison: University of Wisconsin Press, 2005.
33.Pizutti, Marco. Biografia non autorizzata della Seconda Guerra Mondiale. Milano: Mondadori, 2018.
34.Salerno, Eric. Mossad base Italia. Le azioni intrighi, le verita nascoste. Milano: Il Saggiatore S.P.A., 2010.
35.Shindler, Colin. The Triumph of Military Zionism. Nationalism and the Origins of the Israeli Rights. London: I.B.Tauris & Co Ltd., 2005. https://doi.org/10.5040/9780755609383
36.Shindler, Colin. The Hebrew Republic. Israel’s Return to History. Lanham-Boulder-New York-London: Rowman & Littlefield, 2017.
37.Tamir, Dan. Hebrew Fascism in Palestine 1922–1942. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73679-2