Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 24 2011

Rok wydania:2011

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

THE LIFE AND ACTIVITIES OF PROFESSOR JERZY TRZOSKA

5 (9-13) Bolesław Hajduk Więcej
2.

PROF. JERZY TRZOSKA’S SELECTED MAJOR PUBLICATIONS ON MARITIME HISTORY OF POLAND AND GDAŃSK

7 (15-21) --- Więcej
3.

THE GDAŃSK NAVIGATION: CONJUNCTIVE OR DISJUNCTIVE A PHENOMENON?


(ŻEGLUGA GDAŃSKA: RAZEM CZY OSOBNO?)
9 (23-31) Henryk Samsonowicz Więcej
4.

DIE AUSGEWÄHLTEN PROBLEME DES AMTES WOLLIN IM 16. JAHRHUNDERT


(WYBRANE PROBLEMY DZIEJÓW DOMENY WOLIN W XVI WIEKU)
14 (33-46) Bogdan Wachowiak Więcej
5.

THE CHRONICLES AND MEMOIRS OF A GDAŃSK MERCHANT AND THE OFFICIAL OF ST. MARY’S CHURCH, EBERHARD BÖTTICHER (1554–1617)1


(KRONIKI I PAMIĘTNIKI GDAŃSKIEGO KUPCA I WITRYKA KOŚCIOŁA MARIACKIEGO, EBERHARDA BÖTTICHERA (1554–1617))
16 (47-62) Edmund Kizik Więcej
6.

DANZIGER HANDEL UND SCHIFFFAHRT ANGESICHTS DER VERÄNDERUNGEN IM EUROPÄISCHEN MACHTSYSTEM WÄHREND DES GROSSEN NORDISCHEN KRIEGES


(HANDEL GDAŃSKI I ŻEGLUGA WOBEC ZMIAN UKŁADU SIŁ W EUROPIE PODCZAS WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ)
24 (63-86) Jerzy Trzoska Więcej
7.

DANZIGER EINKÄUFE UND AUSGABEN DES BISCHOFS ADAM STANISŁAW GRABOWSKI MITTE DES 18. JAHRHUNDERTS


(GDAŃSKIE ZAKUPY I WYDATKI BISKUPA ADAMA STANISŁAWA GRABOWSKIEGO W POŁOWIE XVIII WIEKU)
14 (87-100) Jerzy Dygdała Więcej
8.

THE LATE 18TH CENTURY SWEDISH PRESS ON POLAND


(PRASA SZWEDZKA KOŃCA XVIII WIEKU O POLSCE)
14 (101-114) Gabriela Majewska Więcej
9.

SEEFAHRTSCHULE AUF DER LASTADIE IN STETTIN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 18. JAHRHUNDERTS


(SZKOŁA ŻEGLARSKA NA ŁASZTOWNI W SZCZECINIE W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII WIEKU)
12 (115-126) Radosław Gaziński Więcej
10.

DER EINFLUSS VON WIRTSCHAFTSKRISEN AUF GÜTERUMSCHLÄGE DES STETTINER HAFENS IN DEN JAHREN 1873–1913


(WPŁYW KRYZYSÓW EKONOMICZNYCH NA PRZEŁADUNKI PORTU SZCZECIŃSKIEGO W LATACH 1873–1913)
7 (127-133) Józef Stanielewicz Więcej
11.

DIE SCHIFFFAHRTSPOLITIK UND DIE MARKIERUNG DES SCHIFFFAHRTSWEGES STETTIN–SWINEMÜNDE IN DEN JAHREN 1820–1945


(POLITYKA ŻEGLUGOWA I OZNAKOWANIE TRASY SZCZECIN–ŚWINOUJŚCIE W LATACH 1820–1945)
12 (135-146) Antoni F. Komorowski, Iwona Pietkiewicz Więcej
12.

THE EVOLUTION OF THE MARITIME FUNCTION OF THE 19TH CENTURY POMERANIAN PORT TOWNS


(EWOLUCJA FUNKCJI MORSKICH ZACHODNIOPOMORSKICH MIAST PORTOWYCH W XIX WIEKU)
13 (147-159) Edward Włodarczyk Więcej
13.

ON THE DEVELOPMENT OF MERCHANT NAVIES IN THE BALTIC COUNTRIES. THE YEARS 1918–1939


(Z HISTORII ROZWOJU FLOT HANDLOWYCH PAŃSTW NADBAŁTYCKICH W LATACH 1918–1939)
14 (161-174) Andrzej Mielcarek Więcej
14.

PREUSSISCHE NATIONALKONSERVATIVE ÜBER DIE ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK. POLEN IM DNVP-VEREINSBLATT „POMMERSCHE TAGESPOST“ IN DER ERSTEN HÄLFTE DES JAHRES 1923.


(PRUSCY NARODOWI KONSERWATYŚCI O II RZECZYPOSPOLITEJ. POLSKA NA ŁAMACH ORGANU DNVP „POMMERSCHE TAGESPOST“ W PIERWSZEJ POŁOWIE 1923 ROKU)
22 (175-196) Włodzimierz Stępiński Więcej
15.

GREAT BRITAIN IN THE ECONOMIC LIFE OF THE FREE CITY OF GDAŃSK IN THE YEARS 1920–1939


(WIELKA BRYTANIA W ŻYCIU GOSPODARCZYM WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA W LATACH 1920–1939)
26 (197-222) Bolesław Hajduk Więcej
16.

FOR OBTAINING AND SOLIDIFYING POLAND’S ACCESS TO THE SEA


(O UZYSKANIE I UTRWALENIE POLSKIEGO DOSTĘPU DO MORZA)
14 (223-236) Marian Mroczko Więcej
17.

SCHIFFFAHRT ÜBER HAFFS, AUF HAFEN- UND KÜSTENGEWÄSSERN POMMERNS IN DEN JAHREN 1945–1956


(ŻEGLUGA NA ZALEWACH, WODACH PORTOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 1945–1956)
19 (237-255) Ryszard Techman Więcej