Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2017.30-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 30 2017
ZARYS DZIEJÓW PORTU KOŁOBRZESKIEGO W XVI–XVIII WIEKU

Autorzy: Radosław Gaziński
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: historia Pomorza Kołobrzeg port administracja portowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (23-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Port w Kołobrzegu u ujścia Parsęty rozpoczął funkcjonowanie na przełomie XIII i XIV wieku. Było to bezpośrednio związane z upowszechnieniem się w żegludze hanzeatyckiej kog, które ze względu na zanurzenie nie mogły swobodnie docierać pod lokacyjne miasto. Najprawdopodobniej w XIV wieku wybudowano po wschodniej stronie rzeki nabrzeże oraz rozpoczęto budowę krótkich (około 50-metrowych) falochronów osłaniających ujście Parsęty. Jednocześnie w porcie zbudowano karczmę celną, w której urzędował wójt osady Ujście, zobowiązany do opieki nad portem. Z biegiem lat mimo wielkich zniszczeń powodowanych przez bardzo silne, cykliczne sztormy (lata 1497, 1645, 1649, 1691, 1693, 1730, 1731) oraz spustoszeń wywołanych przez burze dziejowe, w tym zwłaszcza wojnę trzydziestoletnią i siedmioletnią, port kołobrzeski stopniowo się rozbudowywał. Falochrony o silnej konstrukcji kaszycowej wyprowadzono blisko 100 m w głąb morza. Nabrzeże przy wschodnim brzegu Parsęty wydłużono do około 250 m, przy czym początkowo było to nabrzeże kaszycowe (XV–XVII wiek), a następnie palisadowe (XVIII wiek). Z ówczesnej infrastruktury portowej należy jeszcze wymienić: karczmę celną, żuraw portowy (potwierdzony w XVI wieku), place składowe, magazyn solny, a w XVIII wieku pakownię (Packhof). Od 1666 roku w forcie wzniesionym w czasie wojny trzydziestoletniej po wschodniej stronie rzeki zaczęła działać latarnia. Podstawowym problemem portu było utrzymanie głębokości akwenu portowego (około 2,5 m) oraz głębokości wejścia do portu (zróżnicowana i zależna od aktualnych warunków naturalnych). Ówczesne proste sposoby pogłębiania akwenu portowego nie przynosiły trwałych i zadowalających efektów. W tej sytuacji (od XVI wieku) większe jednostki zmuszone były do prowadzenia przeładunków pośrednich na redzie portu. Portem początkowo zarządzał wójt portowy. Już w XIV wieku pojawili się „panowie portowi” pobierający opłaty od jednostek przybyłych do ujścia Parsęty. Od drugiej połowy XV wieku wzmiankowani są prowizorzy portowi (na początku jeden, potem dwóch, wreszcie czterech), którzy w imieniu rady rotacyjnie zarządzali portem. Z czasem (druga połowa XVI wieku) zanikli „panowie portowi”, a prowizorzy portowi zarządzali całym portem, pobierali opłaty portowe (do końca XVII wieku), nadzorowali remonty oraz pracę portu. Aktualnie urzędującemu prowizorowi podlegał wójt Ujścia, cieśla portowy wraz z pomocnikami, piloci wprowadzający statki oraz robotnicy portowi. W XVIII wieku wszelkie opłaty od przywożonych i wywożonych towarów oraz przybyłych statków pobierali urzędnicy pakowni. Tam też działała kasa portowa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baasch, Ernst. Beiträge zur Geschichte des deutschen Seeschiffbaues und der Schiffbaupolitik. Hamburg: L. Grä fe & Sillem, 1899.
2.Benoit, Roloff. „Baugeschichte des Hafens Kolberg”. Zeitschrift für Bauwesen XLIX (1899): 4–6, 249–270.
3.Cramer, Hermann. Zur Geschichte der Saline zu Kolberg und ein Gutachten A von Humbolt gegen Ende des 18 Jahrhunderts. Halle, 1892.
4.Dzieje Kołobrzegu (X–XX wiek), red. Henryk Lesiński. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1965.
5.Ellmers, Detlev. Koge Kahn und Kunststoffboot. 10 000 Jahre Boote in Deutschland. Bremenhaven: Dt. Schittahrtsmuseum, 1976.
6.Ewe, Herbert. Schiffe aus Siegeln. Rostock: VEB Hinstorff Verlag, 1972.
7.Gasztołd, Tadeusz, Hieronim Kroczyński, Hieronim Rybicki. Kołobrzeg: zarys dziejów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1979.
8.Gaziński, Radosław. „Szczecińska gospodarka morska na przełomie XVIII i XIX wieku– stagnacja czy rozwój?”. Przegląd Zachodniopomorski 3 (2005): 7–20.
9.Gaziński, Radosław. „Z dziejów portu darłowskiego w latach 1630–1668”. Materiały Zachodniopomorskie 41 (1995): 389–399.
10.Gaziński, Radosław. „Z dziejów prac pogłębiarskich na Zalewie Szczecińskim (XVIII w.)”. Przegląd Zachodniopomorski 34 (1990): 157–170.
11.Heinsius, Paul. Das Schiff der hansischen Frühzeit. Weimar: Böhlau, 1986.
12.Historia Pomorza, t. 2, do roku 1815, cz. 3, Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, red. Gerard Labuda. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
13.Kausche, Dietrich. „Das Kolberger Saltz und sein Absatz im Mittelalter als Forschungsproblem”. Baltische Studien 64 (1978): 7–20.
14.Kołobrzeg i okolice poprzez wieku. Studia i szkice, red. Radosław Ptaszyński. Szczecin: Kadruk, 2010.
15.Kroczyński, Hieronim. Dzieje Kołobrzegu. Kołobrzeg: Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 2000.
16.Lesiński, Henryk. „Główne linie rozwoju społeczno-gospodarczego w XIII–XVIII wieku”. Szczecin 1–2 (1960).
17.Lesiński, Henryk. Handel morski Kołobrzegu w XVII i XVIII wieku. Szczecin: Wydawnictwa Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1982.
18.Lesiński, Henryk. „Rozwój handlu morskiego Kołobrzegu z krajami Skandynawii w XVII–XVIII wieku”. W: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. Prace dedykowane prof. Gerardowi Labudzie w 60. rocznicę urodzin. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1976.
19.Lesiński, Henryk. „Sól kołobrzeska w XVII i XVIII wieku”. Zapiski Historyczne 44 (1979): 5–23.
20.Majewski, Aleksander, Zbigniew Dziadziuszko, Alicja Wiśniewska. Morfologia powodzi sztormowych 1951–1973. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975.
21.Matysik, Stanisław. Prawo morskie Gdańska: studium historycznoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1958.
22.Mews, Eberhard. „Kolberger Seestreitkeiten mit Köslin”. Heimatkalender des Kreises Kolberg (1925).
23.Poppe, Karl. „Das Kolberger Seglerhaus”. Kolberger-Körliner Heimat – Kalender für das Jahr (1927).
24.Riemann, Hermann. Geschichte der Stadt Kolberg. Kolberg: Carl Jande Verlag, 1924.
25.Stoewer, Rudolf. Geschichte der Stadt Kolberg. Kolberg: C.F. Post’sche Buchdruckerei und Verlag, 1927.
26.Szopowski, Zbigniew. Małe porty Pomorza Zachodniego w okresie do drugiej wojny światowej. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
27.Wachsen, Johann Frierdrich. Historisch-diplomatische Geschichte der Altstadt Colberg darin die Nachrichten von Burg von Hochwürdigen Dom – Capitel und Koniglichen Jungfrauen – Closter ertheilt und durch viele eingestreuete Oryginal – Urkunden in ein Licht gesetzet warden. Halle: Johann Justinus Gebauer, 1767.