Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2021 (33)

Rok wydania: 2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Sources of tax law in the Polish legal system

17 (9-25) Aurelia Bajerska Więcej
2.

The taxpayer’s claim under the tax law relationship of a tax overpayment

16 (27-42) Adam Drozdek Więcej
3.

Annuity and life annuity contract used as a home reversion

18 (43-60) Katarzyna Dziewulska Więcej
4.

Zasadność obowiązywania art. 278 § 2 k.k. w odniesieniu do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

21 (61-81) Marcin Galiński Więcej
5.

Kontrola wykonania obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych

18 (83-100) Wojciech Gonet Więcej
6.

The right to privacy and the protection of personal data: Convention 108 as a universal and timeless standard for policymakers in Europe and beyond

13 (101-113) Urszula Góral Więcej
7.

Digitalisation of ADR proceedings in consumer cases, with particular emphasis on the institutions of the Financial Ombudsman and Coordinator for Negotiations

18 (115-132) Łukasz Mroczyński-Szmaj Więcej
8.

Oddziaływanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego – wnioski de lege lata i de lege ferenda

13 (133-145) Tomasz Stachurski Więcej
9.

Niepodanie pełnej daty wydania decyzji przez organ podatkowy jako wada decyzji – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku (VIII SA/Wa 824/18)

12 (149-160) Radosław Bulejak, Katarzyna Styś Więcej
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 16 lipca 2020 r., I ACa 509/19

13 (163-175) --- Więcej
11.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2020 r., III AUa 25/20

10 (177-186) --- Więcej
12.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 7 stycznia 2021 r., II AKa 238/20

10 (187-196) --- Więcej
13.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2020 r., II SA/Sz 453/20

9 (199-207) --- Więcej
14.

Karolina Ziemianin, Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2019

7 (211-217) Andrzej Marciniak Więcej
15.

Kinga Stasiak, Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały. Tom II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019

3 (219-221) Marian Banach Więcej
16.

Zbigniew Ofiarski, Indywidualne konta emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organizacyjno-funkcjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

9 (223-231) Patrycja Zawadzka Więcej
17.

Ogólnopolska konferencja naukowa „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, Szczecin, 6–7 października 2020 roku

6 (235-240) Paweł Nowotko Więcej
18.

Ogólnopolska konferencja naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, Szczecin, 26 listopada 2020 roku

10 (241-250) Patryk Kupis Więcej
19.

Wirtualna Debata Akademicka o nauczaniu zdalnym, Szczecin, 3 grudnia 2020 roku

13 (251-263) Paweł Nowotko Więcej
20.

In Memoriam, Maciej Bogusław Kłodawski, 1985–2020

9 (267-275) Beata Kanarek Więcej