Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2021 (35)

Rok wydania:2021
Dziedzina:Brak dziedziny
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Leczenie PTSD z wykorzystaniem MDMA jako sposób przeciwdziałania zjawisku samobójstwa (problemy de lege lata)

14 (9-22) Konrad Burdziak Więcej
2.

Zabójstwo eutanatyczne jako anormalna sytuacja motywacyjna

13 (23-35) Magdalena Kowalewska-Łukuć Więcej
3.

Dziecko jako ofiara namowy do targnięcia się na własne życie – uwagi na tle art. 151 k.k

15 (37-51) Róża Kędra-Chmielewska, Oskar Kubacki Więcej
4.

Współudział w samobójstwie (kwestia dobra prawnego).

11 (53-63) Mikołaj Małecki Więcej
5.

Profilaktyka zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży szkolnej

19 (65-83) Beata A. Orłowska Więcej
6.

Kilka uwag o relacji prawa karnego i moralności wokół problematyki samobójstwa

14 (85-98) Tomasz Snarski Więcej
7.

Przesłanki przypisania odpowiedzialności karnej za śmierć człowieka w przypadku doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie

20 (99-118) Piotr Zakrzewski Więcej
8.

Brainjacking. Aspekty karnoprawne

15 (119-133) Agata Ziobroń Więcej
9.

Usługa pobrania i przechowywania komórek macierzystych a zwolnienie z VAT – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2018 roku, I FSK 750/16

13 (137-149) Marzena Świstak Więcej
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 lipca 2020 roku (III AUa 248/20)

12 (153-164) --- Więcej
11.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 7 października 2020 roku (I AGz 40/20)

13 (165-177) --- Więcej
12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2021 roku (I SA/Sz 965/20)

16 (181-196) --- Więcej
13.

Konrad Burdziak, Samobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

4 (199-202) Andrzej Gawliński Więcej
14.

Mariusz Nawrocki, Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego, Currenda, Sopot 2020

17 (203-219) Barbara Janusz-Pohl Więcej
15.

Mateusz Tomczyk, Karalne przywłaszczenie autorstwa, C.H.Beck, Warszawa 2020

10 (221-230) Michał Gałęski Więcej
16.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pacjent i personel medyczny wobec technologii informatycznych – aspekty prawne i społeczne” Szczecin, 22 marca 2021 roku

9 (233-241) Aleksandra Klich Więcej
17.

Ogólnopolska konferencja naukowa „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania”, Szczecin, 27 stycznia 2021 roku

4 (243-246) Patryk Kupis Więcej
18.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego”, Szczecin, 14 maja 2021 roku

8 (247-254) Paweł Nowotko Więcej
19.

I Ogólnopolska konferencja naukowa prawa pracy „Elastyczne formy zatrudnienia”, Szczecin, 16 marca 2021 roku

6 (255-260) Jakub Waszkiewicz Więcej