Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2023 (42)

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

16 (9-24) Paweł Gacek Więcej
2.

Prawnoautorska klasyfikacja remiksu

19 (25-43) Aleksandra Górska-Jankowska Więcej
3.

Przykłady zaangażowania Straży Granicznej w misje pokojowe Unii Europejskiej

18 (45-62) Marcin Konieczny Więcej
4.

Wykonanie zobowiązania sądu na podstawie art. 1391 k.p.c.

21 (63-83) Joanna Lipińska Więcej
5.

Sądownictwo polubowne w sporcie a poszanowanie praw sportowca

12 (85-96) Michał Matuszak Więcej
6.

Zakaz lotów rosyjskich statków powietrznych w przestrzeni powietrznej państw członkowskich Unii Europejskiej a międzynarodowe prawo lotnicze

16 (97-112) Katarzyna Myszona-Kostrzewa Więcej
7.

Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnoskarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

22 (113-134) Łukasz Pilarczyk Więcej
8.

Inkongruencja polskiego ustawodawstwa z prawem europejskim w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE, SN i TK

15 (135-149) Wiktor Żochowski Więcej
9.

Pozorność umowy pożyczki – glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2021 roku, II CSKP 29/21 (glosa częściowo krytyczna)

11 (153-163) Ewa Lewandowska Więcej
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 10 października 2019 roku (I AGa 35/19)

55 (167-221) --- Więcej
11.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2020 roku (III AUa 233/20)

21 (223-243) --- Więcej
12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2022 roku (II SAB/SZ 167/22)

12 (247-258) --- Więcej
13.

Tomasz Snarski, Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią, Biblioteka Więzi, Warszawa 2021

8 (261-268) Konrad Burdziak Więcej
14.

Ogólnopolskie seminarium naukowe „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych”, Toruń, dnia 3 lutego 2022 roku

4 (271-274) Michał Kołbuc Więcej
15.

XIV Interdyscyplinarna konferencja naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 24–27 marca 2022 roku

3 (275-277) Łukasz Rupniak Więcej
16.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Służebność przesyłu. Ewolucja instytucji prawnej i obecny stan normatywny”, Szczecin, 31 marca 2022 roku

12 (279-290) Luiza Jedlińska, Jakub Marchewka Więcej