Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 5/2023 (46)

Numer specjalny
Rok wydania:2023

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Kontrola transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonywanej w formie czynności materialno-technicznej

19 (7-25) Adam Domański Więcej
2.

Środki ochrony praw jednostki wobec wdrażania algorytmicznych systemów decyzyjnych do administracji publicznej – między prawem europejskim a prawem krajowym

16 (27-42) Igor Gontarz Więcej
3.

Interes prawny jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie tzw. rozporządzenia terytorialnego Rady Ministrów

17 (43-59) Joanna Bigos Więcej
4.

Budżet obywatelski jako instrument zarządzania publicznego. Perspektywa aksjologiczna

13 (61-73) Waldemar Jagodziński Więcej
5.

Ochrona interesu prawnego pacjenta w dostępie do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wykonywana za pomocą uprawnień kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia

15 (75-89) Michał Michalski Więcej
6.

Ochrona interesu prawnego związanego z przynależnością do wspólnoty samorządowej

17 (91-107) Paulina Pietkun Więcej
7.

Skuteczność wniosku o wykładnię wyroku i skargi kasacyjnej do usuwania niejasności uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego

14 (109-122) Piotr Ostrowski Więcej
8.

Przyczyny niskiej trwałości podejmowanych uchwał krajobrazowych

13 (123-135) Paweł Grobelny Więcej
9.

Reklama produktów leczniczych a ochrona interesu konsumenta

14 (137-150) Weronika Woźna-Burdziak Więcej
10.

Problematyka ochrony interesu prawnego w procedurze budżetu partycypacyjnego

15 (151-165) Jakub Baranowski Więcej