Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)

Rok wydania: 2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Konsekwencje naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji

10 (5-14) Wojciech Gonet Więcej
2.

O roli due diligence (oraz oświadczeń i zapewnień) w prawie kontraktów

11 (15-25) Marcin Mazgaj Więcej
3.

Umowa odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek zawierana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

20 (27-46) Joanna Szyjewska-Bagińska Więcej
4.

WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA WYKONYWANIE UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ JEST UPADŁY – ZAGADNIENIA WYBRANE

15 (47-61) Maciej Pannert Więcej
5.

Dopuszczalność umownej regulacji odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy generalnego wykonawcy i jej zakres

17 (63-79) Piotr Konik Więcej
6.

Zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14)

20 (81-100) Małgorzata Sekuła-Leleno Więcej
7.

Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia

11 (101-111) Aleksander Raczyński Więcej
8.

Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?

17 (113-129) Aneta Biały Więcej
9.

Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim

17 (131-147) Paweł Daszczuk Więcej
10.

Merchandising – charakter instytucji a wykorzystanie w praktyce

13 (149-161) Tobiasz Serafin Więcej
11.

Dopuszczalność umownego kształtowania relacji prawno-rodzinnych na przykładzie kontaktów rodziców biologicznych z przysposobionym dzieckiem. Uwagi na tle prawno-porównawczym

12 (163-174) Rafał Łukasiewicz Więcej
12.

Charakter prawny umowy o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe

22 (175-196) Marcin Drewek Więcej
13.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawo kontraktów”

22 (197-218) Adriana Tomczyk Więcej
*

Spis treści

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Strona tytułowa

2 (3-4) --- Więcej