Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015 (10)
Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej

Autorzy: Michał Peno
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: koncepcje uzasadnienia karania retrybutywizm libertarianizm prawo karne odpowiedzialność karna kara Nozick
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (61-78)
Liczba pobrań ?: 648

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest koncepcja uzasadnienia karania Roberta Nozicka. Podejście Nozicka wpisuje się w ogólne ramy jego libertariańskiej filozofii politycznej. Libertarianizm może wydawać się zbyt radykalny, jednak w przypadku uzasadnienia karania propozycje wysuwane przez przedstawicieli tego nurty wydają się być niezwykle interesujące. Przede wszystkim, libertariańskie uzasadnienie karania opiera się na czystym retrybutywizmie i przekonaniu, że praktyka karania jest konieczna ze względu na naturę człowieka. Należy karać wyłącznie czyny stanowiące zło samo w sobie i powodujące cierpienie, zaś jedynym usprawiedliwieniem kary jest odpłata – „szachowanie ryzykiem kary” tych, którzy generują strach przed ryzykiem stania się ofiarą przestępstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnett R. E., Restitution: A new paradigm of criminal justice,”Ethics” 1977, nr 4.
2.Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2002.
3.Bauman Z., O dylematach tożsamości w ciasnym świecie, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004.
4.Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004.
5.Duff R. A., Punishment, Communication and Community, Oxford 2001.
6.Dworkin R., Biorąc prawa poważnie,Warszawa 1998.
7.Feinberg J., Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej,”Ius et Lex” 2006, nr 1.
8.Hampton J., Liberalism, retribution and criminality [w:] In Harm's Way: Essays in Honor of Joel Feinberg, ed. J. L. Coleman, A. Buchanan, Cambridge 2007.
9.Kochanowski J. , Powrót kary sprawiedliwej, „Ius et Lex” 2006, nr 1.
10.Królikowski M., Komunikacyjne teorie kary jako współczesne. Retrybutywne uzasadnienia kary kryminalnej”Studia Iuridica” 2004, XLIII .
11.Królikowski M., Sprawiedliwość retrybutywna wobec sprawiedliwości naprawczej”Ius et Lex”2006, nr 1
12.Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.
13.Lyons D., Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000.
14.Marciano A., Constitutional Mythologies, ed. A. Marciano, New York–Dordrecht–Heidelberg–London 2011.
15.Marek A., Myśl C. Beccaria we współczesnej nauce prawa karnego,”Palestra”1994, nr 5 – 6.
16.Marek A., Prawo karne, Warszawa 2000.
17.Marmor A., Right-Based Justification of Punishment,” Israel Law Review” 1987-1988, nr 22.
18.McMahan J., The Basis Of Moral Liability To Defensive Killing,”Philosophical Issues” 2005, nr 15.
19.Morris H., Persons and Punishment,”The Monist” 1968, nr 52.
20.Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 2010.
21.Nozick R., Philosophical Explanations, Harvard 1982.
22.Nozick R., Coercion, [w:] Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel, red. S. Morgenbesser, P. Suppes, M,White, New York 1969.
23.Oberdiek H., The Role of Sanctions and Coercion in Understanding Law and Legal Systems,”American Journal of Jurisprudence” 1976, nr 21.
24.Peno M., Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego, [w:] Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, red. T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2011.
25.Peno M., Postmodernizacja nauki prawa karnego – genezy i efekty, [w:] Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2012.
26.Peno M., Wybrane problemy reakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym. Prawo karania – sprawiedliwość – zasada ultima ratio,”Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 10.
27.Peno M., Uwagi o monografii Bartosza Wojciechowskiego „Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych”,”Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2011 nr 2.
28.Peno M., Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii),”Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 5.
29.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
30.Rawls, Teoria sprawiedliwości J., Warszawa 1994.
31.Ripstein A., Equality, Responsibility and the Law. Cambridge Studies in Philosophy and Law, Cambridge 2001.
32.Smilansky S., 10 moralnych paradoksów, Warszawa 2009.
33.Swift A., Wprowadzenie do filozofii politycznej, Warszawa 2010.
34.Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.
35.Walker N., Nozick's Revenge,”Philosophy” 1995, nr 274.
36.Wojciechowski B., Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009
37.Zaibert L., Punishment and Revenge”Law and Philosophy” 2006, nr 25.
38.Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego? Gdańsk 2006.