Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 14.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
4. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
5. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. II AKa 95/15
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
6. Konstytucyjne aspekty prawnokarnej ochrony godności ofiar i sprawców przestępstw
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
7. Zasada określoności przepisów prawa karnego i strona podmiotowa a normy ostrożności (zagadnienia wybrane)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
8. Błąd – ujęcie interdyscyplinarne
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
9. Wina w prawie karnym i prawie deliktów – przyczynek do dyskusji na temat tożsamości pojęcia winy w prawie polskim
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 września 2018 roku, I KZP 5/18
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
11. Zasadność obowiązywania art. 278 § 2 k.k. w odniesieniu do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Przejdź
12. Kilka uwag o relacji prawa karnego i moralności wokół problematyki samobójstwa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
13. Brainjacking. Aspekty karnoprawne
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
14. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące dochodzenia wstępnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny contra sextum wobec małoletnich. Glosa do obowiązujących przepisów
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Przejdź
Strona