Search

Result: Found records: 23.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
2. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
3. Non-technological innovation creation process in the creative sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
4. Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
5. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
6. Comparative research of dominant leadership styles in large enterprises in the Republic of Croatia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
7. Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
8. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
9. Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
10. Rola internetu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
11. Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
12. Marketing online następcą marketingu tradycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
13. Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
14. Ocena użyteczności form prezentacji treści na stronach internetowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
15. Diffusion of innovation as a consequence of utilization of EU funds by companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
16. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
17. The importance of logistics services for the economical efficiency in the garment industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
18. The scope of project management in service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
19. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
20. Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
21. The use of business models in veterinary units
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
22. The ANOVA method as a popular research tool
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
23. Insight we wdrażaniu innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page