Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej
(Intellectual capital in inter-regional cooperation)

Authors: Agnieszka Rzepka
Politechnika Lubelska
Keywords: intellectual capital inter-organizational cooperation inter-regional cooperation enterprise organization
Year of publication:2018
Page range:11 (249-259)
Klasyfikacja JEL: M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In a turbulent market environment, the inter-organizational relations take on significant importance, which entitles to accept, in the management sciences, the network paradigm. Benefits acquired from cooperation between organizations contribute to obtaining a unique intellectual capital. Establishing relationships with other organizations contributes to broadening the amount of available knowledge as well as improving the absorption capacity of the organization. The article addresses the problem of the role of intellectual capital as a value of each enterprise in the context of its acquisition through inter-regional cooperation. The purpose of this article is to determine the intensity of cooperation of Podkarpackie enterprises with other organizations and institutions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dziuba, D. (2000). Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
2.Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Koźmiński, A., Jemielniak, D. (2008). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne.
4.Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Olesiński, Z. (2017). Zwinność przedsiębiorstw a współpraca międzyorganizacyjna. Łódź: Wydawnictwo SAN.
6.Olesiński, Z., Rzepka, A., Olak, A. (2017). Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Texter.
7.Rzepka, A. (2017). Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization. Pobrane z: http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817301959 (12.12.2017).
8.Rzepka, A., Bojar, E. (2016). Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd głównych podejść i koncepcji. W: H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku (s. 27–36). Sopot–Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Schermerhorn, J.R. (2008). Zarządzanie. Kluczowe koncepcje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Schultz, T.W. (2010). Investment in human capital. Presidential address before the American Economics Assotiation. American Economic Review, 2 (5), 1–17.
11.Skrzypek, E. (1999). Wpływ zarządzania wiedzą na jakość. Problemy Jakości, 11, 4–5.
12.Ujwary-Gil, A. (2009). Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
13.Żemigała, M. (2009). Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Placet.