Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 39/2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (3-3) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (4-4) --- Więcej
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
1.

Region as a Theological Category: Preliminary Recognition


(Region jako kategoria teologiczna. Rozpoznanie wstępne)
19 (9-27) Andrzej Draguła Więcej
2.

Problems of Formation of Regional Identity Among Rural Residents of Western Pomerania. A Sociological Analysis


(Problemy kształtowania się tożsamości regionalnej mieszkańców obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego. Analiza socjologiczna)
19 (29-47) Włodzimierz Durka Więcej
3.

The Crime of Sexual Exploitation of “Vulnerable Persons” Under the Current Provisions of Canon Law


(Przestępstwo wykorzystania seksualnego "osób bezbronnych" w aktualnych przepisach prawa kanonicznego)
28 (49-76) Krzysztof Marek Kiełpiński Więcej
4.

The Role of the Principles of Catholic Social Teaching in Building a Post-Pandemic World Based on the 2020 Catecheses of Pope Francis. An Outline of the Issue


(Rola zasad katolickiej nauki społecznej w budowaniu świata po pandemii na podstawie katechez papieża Franciszka z 2020 roku. Zarys problematyki)
19 (77-95) Wojciech Kućko Więcej
5.

Zakaz czynienia idoli (Wj 20, 4; Pwt 5, 8) i jego późniejsze reinterpretacje

31 (97-127) Janusz Lemański Więcej
6.

The Spirituality of Otto of Bamberg


(Duchowość Ottona z Bambergu)
21 (129-149) Henryk Wejman Więcej
7.

Is Non-Ontological Structuralism Hypothetical?


(Czy strukturalizm nieontologiczny jest hipotetyczny?)
19 (153-171) Marcin Czakon Więcej
8.

Aksjomatyzacja czterowartościowej logiki modalnej Łukasiewicza

19 (173-191) Mateusz Lisowski Więcej
9.

Animal Morality: Jerzy Chmurzyński and the Cognitive Ethology View


(Moralność zwierząt. Ujęcie Jerzego Chmurzyńskiego wobec poglądów etologów kognitywistycznych)
17 (193-209) Tomasz Perz Więcej
10.

The Dynamic Nature of the Common Good as a Rudimentary Condition for Maintaining Social Resilience


(Dynamiczny charakter dobra wspólnego jako rudymentarny warunek zachowania rezyliencji społecznej)
12 (213-224) Łukasz Marczak Więcej
11.

Raport z realizacji projektu "Biblia Ottona z Bambergu"

27 (227-253) Cezary Korzec, Piotr Goniszewski, Jarosław Nowaszczuk, Stanisław Rosik, Michał Sołomienuk Więcej