Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej
(Types and Impact of Marketing Activities Creating Customer Loyalty of a Telecommunication Company)

Authors: Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski

Wiesław Szopiński
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: clients’ loyalty telecommunications services service clients’ behavior marketing
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (243-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to present clients’ opinions on marketing activities aimed at building customer loyalty realized in a post providing telecommunications services, based in the city of Rzeszów. Empirical studies with a usage of a survey questionnaire were conducted among individual customers. The research results are presented by place of residence, gender, age and customers’ education. The interpretation of the data was made using an inductive-deductive method. On the basis of the research it can be stated that the company has realized five types of activities aimed at creating customer loyalty. Most appreciated by clients were personalized counseling and company representatives’ constant contact with customers. Further, to the same degree, were valued: courteous and professional service and expanding loyalty programs range. A manifestation of surveyed customers’ loyalty was not only a longer time of services use but also recommending the place to friends and family.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gołębiewska B., Serafin M., Znaczenie satysfakcji i lojalności klientów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
2.Grzybek M., Uwarunkowania lojalności według jej typów oraz ekonomiczne i marketingowe efekty lojalności, „Handel Wewnętrzny” 2007, czerwiec, nr specjalny.
3.Kuźniar W., Szopiński W., Wpływ obsługi reklamacji na kształtowanie lojalnych postaw klientów, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
4.Makarski S., Wpływ wartości produktów na konkurencyjność rynkową firm, w: Uwarunkowania konkurencyjności rynkowej organizacji, red. R. Fedan, Oficyna Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce–Krosno 2013.
5.Szulce H., Walkowiak-Markiewicz K., Zarządzanie lojalnością jako przesłanka wzrostu wartości klienta banku, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik, t. III.
6.Szymańska J., Postawy i preferencje wybranych konsumentów na rynku telefonów komórkowych i czynniki je kształtujące, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
7.Werner P., Łatwa ścieżka. Społeczeństwo a przestrzeń telekomunikacji i mediów elektronicznych, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2009.