Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2018.1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2018
Modele rodziny w reklamach telewizyjnych. Analiza semiotyczna

Autorzy: Jerzy Widerski ORCID
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Słowa kluczowe: reklama socjologia rodziny komunikacja społeczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (83-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Reklama to zjawisko, które jest nie tylko częścią marketingu, ale także szeroko rozumianej kultury. Tworzenie przekazu reklamowego uzależnione jest od wyników badań poprzedzających kampanie promocyjne. Można zatem uznać, iż reklama ukazuje aktualny obraz współczesnego człowieka – obraz zawierający typowe i najbardziej charakterystyczne cechy. Niniejszy artykuł zawiera analizę przekazów reklamowych. Obserwacji poddano blisko 800 filmów, z czego szczegółowo przeanalizowanych zostało niemal 100 spotów. Podstawą badań są koncepcje socjologiczne, dotyczące typologii rodziny oraz stylów życia wobec niej alternatywnych, do których nawiązują spoty reklamowe. Celem publikacji było ukazanie sposobów prezentowania poszczególnych modeli życia rodzinnego i analiza ich warstwy wizualnej i werbalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski, F. (2007). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
2.Eco, U. (1972). Pejzaż semiotyczny. Warszawa: PIW.
3.Fiszke, J. (2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Warszawa: Astrum.
4.Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: WN PWN.
5.Janiszewska, K., Korsak, R., Kwarciak, B., Lewiński, P., Lisowska-Magdziarz, M., Nierenberg, B., Nowińska, E., Zimny, R. (2009). Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu. Warszawa–Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.
6.Kłeczek, R., Sobocińska, M., Hajdas, M. (2008). Kreacja w reklamie. Kraków: Wolters Kluwer Polska SA.
7.Krajewski, M. (2013). Są rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
8.Kuklińska, K.L. (2012). Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. Warszawa: Difin.
9.Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: WA Żak.
10.Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Stróżycki, M., Haryszek, T. (2007). Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Warszawa: Difin.
12.Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: WN PWN.
13.Szczęsna, E. (2003). Poetyka reklamy. Warszawa: WN PWN.
14.Ziomek, J. (1990). Retoryka opisowa. Wrocław: Ossolineum.
15.Żurek, A. (2008). Single: Żyjąc w pojedynkę. Poznań: WN UAM.