Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 4

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku


(Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries)
29 (7-35) Piotr Miodunka More
2.

Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej


(The Distribution of Population in the County of Proszowice at the End of the 18th Century Based on the Censuses of the Civil-Military Order Commission)
26 (37-62) Ewa Kaźmierczyk More
3.

Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową


(Modelling of the Distribution of Economic, Social and Cultural Capital through Massive Genealogy)
26 (63-88) Marek Jerzy Minakowski More
4.

Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej


(Inverse Projection as a Tool That Supports Understanding Demographic Past)
30 (89-118) Dorota Bród, Piotr Rachwał, Paweł Strzelecki More
5.

Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych


(Method of testing the reliability of mass historical sources, databases and research studies)
16 (119-134) Konrad Wnęk More
6.

Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych


(The Bourgeois-Pichat Model in Demographic-Historical Research)
12 (135-146) Bartosz Ogórek More