Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Składanie propozycji tekstów

Przeszłość Demograficzna Polski – Polands Demographic Past (PDP) przyjmuje propozycje tekstów do tomu 46 za rok 2025 do końca marca 2025 roku (przyjmowanie recenzji do połowy września).

Folder informacyjny PDP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z folderem zawierającym wszystkie najważniejsze informacje na temat Przeszłości Demograficznej Polski. Został on przygotowany z myślą o autorach artykułów, recenzentach oraz wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat PDP.

Folder informacyjny PDP 

Bibliografia (1967-2018)