Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 45, 2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Editorial page


(Strona redakcyjna)
1 (4-4) --- Więcej
*

Table of Contents


(Spis treści)
2 (5-6) --- Więcej
1.

How to Grow Stoneless Cherries, or What Parish Registers Hide Besides Demographics


(Jak wyhodować wiśnie bez pestek, czyli co oprócz danych demograficznych kryją księgi metrykalne)
31 (7-37) Piotr Rachwał Więcej
2.

The Influence of the Liturgical Calendar on the Seasonality of Conception in Early Modern Poland and Silesia


(Wpływ kalendarza liturgicznego na sezonowość poczęć w nowożytnej Polsce i na Śląsku)
33 (39-71) Paweł Pietrowcew Więcej
3.

The Operation of Natural Selection through Differential Mortality: The Detva Population during the Great Epidemics, 1831–1920


(Działanie doboru naturalnego przez zróżnicowaną umieralność. Populacja Detvy w czasie wielkich epidemii w latach 1831–1920)
27 (73-99) Ján Golian, Grażyna Liczbińska Więcej
4.

Sex and Mortality: Changes in the Age Distribution of the Deceased According to Polish Press Obituaries, 1845–1939


(Płeć a wymieranie. Zmiany struktury wieku umierających według polskich nekrologów prasowych z lat 1845–1939)
25 (101-125) Marek Minakowski Więcej
5.

Famine in the Kingdom of Poland in the Mid-19th Century, Exemplified by the Augustów Governorate


(Głód w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku na przykładzie północnych powiatów guberni augustowskiej)
23 (127-149) Szymon Antosik Więcej
6.

Reporting Infant Deaths at the Szczecin Civil Records Office in the Late 19th Century: General Conclusions


(Zgłaszający zgony niemowląt w szczecińskim Urzędzie Stanu Cywilnego pod koniec XIX wieku. Wnioski ogólne)
23 (151-173) Dawid Dziuba Więcej
7.

Małżeństwa w parafii Łapy w latach 1919–1939

20 (175-194) Jakub Dobrzyński Więcej
8.

Zalety wszechstronności. Recenzja książki Violetty Hionidou, Abortion and Contraception in Modern Greece, 1830–1967. Medicine, Sexuality and Popular Culture, Cham: Palgrave Macmillan, 2020, ss. 361

5 (195-199) Bartosz Ogórek Więcej
9.

Recenzja książki Witolda Śmigielskiego Trwanie życia Polaków i innych mieszkańców krajów słowiańskich. Od epoki prehistorycznej po współczesność, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2022, ss. 171

7 (201-207) Radosław Poniat Więcej