Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 37, 2015, nr 3
Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014

Autorzy: Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:3 (215-217)
Pobierz plik

Plik artykułu