Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017

Rok wydania: 2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

2 (1-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
*

Wstęp

1 (5-5) --- Więcej
1.

„Ekologiczne lotniska” – regulacje prawne w przedmiocie funkcjonowania pro-środowiskowej infrastruktury lotniczej

9 (9-17) Katarzyna Biskup Więcej
2.

Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego

11 (19-29) Daniel Dąbrowski Więcej
3.

Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów

10 (31-40) Konrad Garnowski Więcej
4.

Uwarunkowania prawne rozwoju przestrzennego polskich portów morskich. Studium przypadku portu morskiego w Szczecinie

12 (41-52) Marta Mańkowska Więcej
5.

Poświadczenie notarialne listu przewozowego

8 (53-60) Rafał Wrzecionek Więcej
6.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017, III CZP 111/16

9 (63-71) Dorota Ambrożuk Więcej
7.

Dochodzenie roszczeń konsumenckich w zakresie usług turystycznych przed sądami polubownymi

12 (73-84) KInga Flaga-Gieruszyńska Więcej
8.

Pat legislacyjny w Unii Europejskiej w dziedzinie zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych

14 (85-98) Jerzy Gospodarek Więcej
9.

Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych

12 (99-110) Agnieszka Kubiak-Cyrul Więcej
10.

Ochrona konsumenta w odniesieniu do umów o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302

9 (111-119) Jerzy Raciborski Więcej
11.

Transgraniczna turystyka medyczna w kontekście regulacji prawnych

12 (121-132) Małgorzata Sztorc Więcej
12.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

8 (133-140) Sławomir Tomczyk Więcej
13.

Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego

12 (141-152) Krzysztof Wesołowski Więcej
14.

Wpływ prawa Unii Europejskiej na regulacje prawne ubezpieczeń w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych w transporcie

10 (155-164) Patryk Ciok Więcej
15.

Odpowiedzialność spedytora w ramach umowy spedycji

10 (165-174) Michał Kuźnik Więcej
16.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Zagadnienia wybrane

9 (175-183) Patryk Piątkowski Więcej
17.

Obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika po zajściu zdarzenia szkodowego

11 (185-195) Paweł Sikora Więcej