Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 863 SI nr 36

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej


(Computer simulation in exprimental economics)
14 (5-18) Małgorzata Łatuszyńska More
2.

Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu


(Agent behaviour modelling in multi-agent simulation systems applied in management)
19 (19-37) Agata Wawrzyniak More
3.

Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych


(Evolutionary methods for the analysis of changes in price of company stock exchange)
12 (39-50) Grzegorz Wojarnik More
4.

Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data


(The key trends for business building in the industry of big data)
13 (51-63) Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła More
5.

Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP


(The use of global network in the process of internationalization of SME’s)
10 (65-74) Adriana Ćwiertnia, Ewa Frąckiewicz More
6.

Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem


(The agile approach to the management of enterprise)
12 (78-89) Marcin W. Mastalerz More
7.

Imperatywy kultury informacyjnej


(Imperative s of information culture)
11 (91-101) Bogdan Stefanowicz More
8.

Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych


(Information reliability evaluation of internet services)
12 (103-114) Michał Nowakowski More
9.

Marketing internetowy w mediach społecznościowych


(Internet marketing in social media)
15 (119-133) Agnieszka Szewczk More
10.

Czynniki wpływające na zakupy przez internet


(Factors influencing purchases via Internet)
17 (135-151) Anna Turczak, Patrycja Zwiech More
11.

Analiza zbioru wiadomości e-mail z zastosowaniem sieci społecznych


(An analysis of the set of e-mails with social networks)
12 (153-164) Urszula Boryczka, Jan Kozak, Barbara Probierz More
12.

Kierowanie i przenoszenie wiadomości przez statki powietrzne w niespójnych sieciach DTN opierając się na informacjach o trasie lotu


(Message routing based on information about flight routes for delay tollerant networks)
11 (165-175) Radosław Myśliński, Radosław Schoeneich More
13.

Eye tracking w badaniach marketingowych


(Eye tracking in marketing research)
16 (177-192) Barbara Wąsikowska More