Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE
(Selected methods of estimating logistic function parameters)

Authors: Jan Purczyński
Uniwersytet Szczeciński

Kamila Bednarz-Okrzyńska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: estimation of logistic function parameters approximate methods
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (71-82)
Klasyfikacja JEL: C50 C51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this paper the usefulness of the following approximated methods of estimating logistic function parameters was examined: Hotelling’s, Tintner’s, Mucha’s, three sums method and the modified Hotelling’s method. As examples, some home appliances popular in Poland were considered: mobile phones, washing machines, refrigerators and cars – data for years 2000–2014. On the basis of goodness-of-fit measures with relation to the logistic function and the empirical data (correlation method, changeability coefficient), evaluations of particular method results were conducted.
Download file

Article file

Bibliography

1.Mucha, Z. (2005). Estymacja parametrów trendu logistycznego. Wiadomości Statystyczne, 4, 17–26.
2.Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
3.Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, lata 2006–2014.
4.Stanisz, T. (1986). Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN.
5.Zeliaś, A (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE.
6.Żurowska, J. (2007). Zastosowanie modelu trendu logistycznego do prognozowania wskaźnika motoryzacji w Polsce. Archiwum Motoryzacji, 2, 143–148.