Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/2 2016
RAPORTY SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ
(Social reports as an instrument to build the image of a socially responsible enterprise)

Authors: Urszula Gołaszewska- Kaczan
Uniwersytet w Białymstoku
Keywords: social reports social responsibility image stakeholders
Year of publication:2016
Page range:10 (63-72)
Klasyfikacja JEL: D01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article the author analyses the issue of the use of social reports in building the image of a socially responsible enterprise. The paper describes characteristics of these reports and illustrates benefits of social reporting. It also presents necessary conditions for social reports to become an effective tool for creating the image of a company. The conditions include the following: reporting should be voluntary and credible, and the reports should reach stakeholders easily
Download file

Article file

Bibliography

1.Corporate Register (2009). Reporting Awards’08. Global Winners and Reporting Trends, March 2009. Pobrane z: http://www.corporateregister.com/pdf/CRRA08.pdf.
2.Dymowski, J. (2013). Raporty społeczne a perspektywa inwestorów. W: N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, 53. Warszawa:
3.Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Encyklopedia CSR. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/raportowanie-spoleczne/.
4.ISO 26000. Pobrane z: http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
5.Koszewska, M. (2011). Normy i standardy w obszarze CSR jako istotny składnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów. W: R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
6.Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
7.Lewicka-Strzałecka, A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
8.Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
9.MGD Doradztwo Gospodarcze. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Pobrane z: http://mdg.com.pl/static/site_media/download/2014/05/21/CSR.pdf.
10.PAP (2024). Część firm będzie musiała przygotowywać raporty nt. swojej polityki CSR. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,91446,17061994,Czesc_firm_bedzie_musiala_przygotowywac_raporty_nt_.html#ixzz3sbt14d8X.
11.Pawlik, M.. Przedsiębiorstwo przyszłości musi dziś świadomie inwestować w technologie. Pobrane z: http://biznes.gazetaprawna.pl/wywiady/101350,przedsiebiorstwo_przyszlosci_musi_dzis_swiadomie_inwestowac_w_technologie.html.
12.Penc, J. (2000). Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
13.Rok, B. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
14.Romanowska, M. (2004). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
15.Roszkowska, P. (2010). Raporty społecznej odpowiedzialności w budowie relacji z klientem. W: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
16.Rudnicka, A. (2011). Komunikowanie o społecznej odpowiedzialności między przedsiębiorstwem a interesariuszami (s. 121–122). W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 156. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
17.Wąchowiak, P. (2008). Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności. Przegląd Organizacji, 10.
18.Zasuwa, G. (2009). Wpływ inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na reakcje konsumentów (s. 252–253). W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 42. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.