Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE PEŁCZYCE
(Determinants of innovative activity of enterprises in Pełczyce)

Authors: Marlena Płonka
Uniwersytet Zielonogórski

Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: innovative activities identification of determinants
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (369-380)
Klasyfikacja JEL: O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study is to identify the determinants of innovative activity of enterprises located in Pełczyce. Observation of innovative activity should give an answer to the question of what factors contribute to the growth of innovative enterprises in Pełczyce. The study used probability of innovation in enterprises and expenditure for the implementation of innovative projects.
Download file

Article file

Bibliography

1.Fic, M. (2008). Wiedza i innowacje w nowej gospodarce. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
2.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Gajek, L., Kałuszka, M. (2000). Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
4.GUS (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
5.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
6.Sobczyk, M. (1995). Statystyka. Warszawa: PWN,
7.Świadek, A., Płonka, M. (2013). Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 34: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
8.Świadek, A., Tomaszewski, M. (2011). Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw według szkoły instytucjonalnej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 13.
9.Tomaszewski, M. (2014). Implementacja nowych technologii a skłonność do współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. W: A. Świadek, J. Wiśniewska (red.) Innowacje we współczesnej gospodarce. Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG.
10.Zaliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2004). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. Warszawa: PWN.