Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/1 2017
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki
(The use of information systems in knowledge management)

Authors: Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk

Justyna Trippner-Hrabi
Uniwersytet Łódzki
Keywords: knowledge management organizations information systems
Year of publication:2017
Page range:10 (261-270)
Klasyfikacja JEL: D24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Learning and acquiring new skills are core issues for the organization to build competitive advantage. The decisive influence on the results of any business organization is the efficiency of its management system. Since the sixties of the last century, in order to improve management information systems are used in an increasing scale information technology in the form of integrated management information systems. Small business organizations confine the application packet for processing short-range action and a rule based on poorly integrate, simple technologies. Large organizations, especially manufacturing companies require highly effi cient and fl exible systems .
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, J. CRM w ujęciu klasycznym i internetowym. E-marketing.pl. Pobrano z: http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk63.php.
2.ERP-view.pl. Pobrano z: http://www.erpview.pl/business_intelligence/pec_w_piszu_analizuje_dane_w_systemie_oracle_business_intelligence.html.
3.http://erp-portal.pl/case/case2/1222-microsoft-dynamics-crm-w-polkomtel html.
4.http://erp-portal.pl/case/case2/930-opentext-w-grupie-azoty.html.
5.http://www.erpview.pl/business_intelligence/pec_w_piszu_analizuje_dane_w_systemie_oracle_business_intelligence.html http://decyzje-it.pl/aktualnosci/polskie-banki-spoldzielcze-wykorzystuja-narzedzia-oracle-business-intelligence.html .
6.ISZ – Wykład 03 – Podstawowe funkcje systemu informatycznego. Pobrano z: http://www.wkuwanko.pl/zarzadzanie/zarzadzanie-isz---wyklad-03---podstawowe-funkcje-systemu-informatycznego_74_2850.html.
7.Koliński, A., Kolińska, A. (2012). Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. E-mentor, 5 (47). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/47/id/976.
8.Przedmiot: Systemy informatyczne zarządzania. Łódź: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Pobrano z: http://pmorawski.spoleczna.pl/userfi les/fi le/2012_2013/Mar_S2_M002_K.pdf.
9.Sosińska, K. (2010). Najlepsze Intranety to fi rmowe facebooki i twittery. Pobrano z: http://hotnews.pl/artbiznes-4.html.