Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Recenzja - Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2017, ss. 334.

Authors: Sandra Misiak
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: recenzja
Year of publication:2018
Page range:5 (295-299)
Klasyfikacja JEL: M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

recenzja
Download file

Article file

Bibliography

1.recenzja