Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 33 2020

Rok wydania: 2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Bandits and/or pirates – the meaning of the words ó λησητής and ó πειρατής in ancient Greek novel


(ROZBÓJNICY I/CZY PIRACI: ZNACZENIE NAZW Ό ΛΗΣΤΗΣ I Ό ΠΕΙΡΑΤΗΣ W ANTYCZNYCH POWIEŚCIACH GRECKICH)
24 (9-32) Małgorzata Cieśluk Więcej
2.

A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 1: Ideological contexts of Hofuðlausn


(SKALD W SŁUŻBIE KRÓLEWSKIEJ – PRZYPADEK ÞÓRARINA LOFTUNGA. CZĘŚĆ I: IDEOWE KONTEKSTY HΌFUÐLAUSN)
20 (33-52) Jakub Morawiec Więcej
3.

Remarks on the treaty of 20 March 1289 between the Brandenburg Margraves of the Johannine line and Prince Vitslav II of Rügen, and the place of this agreement in the plans to seize Gdańsk Pomerania after the death of Mestwin II


(UWAGI W SPRAWIE HISTORIOGRAFICZNEGO SPOJRZENIA NA UKŁAD Z 20 MARCA 1289 R. MIĘDZY MARGRABIAMI BRANDENBURSKIMI Z LINII JOANNICKIEJ I PRINCEPSEM RUGIJSKIM WISŁAWEM II ORAZ MIEJSCA TEJ UMOWY W PLANACH ZAJĘCIA POMORZA GDAŃSKIEGO PO ŚMIERCI MŚCIWOJA II)
32 (53-84) Marek Smoliński Więcej
4.

Pomerania in the Medieval and Renaissance Cartography – from the Cottoniana to Eilhard Lubinus


(POMORZE W KARTOGRAFII ŚREDNIOWIECZNEJ I RENESANSOWEJ – OD COTTONIANY DO EILHARDA LUBINUSA)
44 (85-128) Adam Krawiec Więcej
5.

Direct supplies of timbers from the southern Baltic region for the Spanish Naval Departments during the second half of the 18th century


(ZAOPATRZENIE W DREWNO Z POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU HISZPAŃSKICH DEPARTAMENTÓW MARYNARKI WOJENNEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII WIEKU)
19 (129-147) Rafał Reichert Więcej
6.

Szczecin’s Maritime Timber Trade and Deliveries to Spain Between 1750 and 1760 on the Basis of Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs- Nachrichten


(MORSKI HANDEL DREWNEM SZCZECINA A DOSTAWY DO HISZPANII W LATACH 1750–1760 W ŚWIETLE ”WOCHENTLICH-STETTINISCHE FRAG- UND ANZEIGUNGS-NACHRICHTEN”)
16 (149-164) Emil Chróściak Więcej
7.

Portuguese Navy operations on Lake Niassa (1967–1974)


(DZIAŁANIA PORTUGALSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ NA JEZIORZE NIASA (1967–1974))
17 (165-181) Krzysztof Kubiak Więcej
8.

From the studies on the suicides of Polish seafarers


(Z BADAŃ NAD SAMOBÓJSTWAMI MARYNARZY NA POLSKICH STATKACH MORSKICH)
21 (183-203) Maciej Kijowski Więcej