Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Podstawowe informacje

Czasopismo Studia Paradyskie jest rocznikiem redagowanym w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W periodyku publikowane są teksty z zakresu nauk teologicznych, filozofii, prawa kanonicznego, a także nauk humanistycznych i społecznych. Są to zarówno oryginalne artykuły naukowe, jak również polemiki lub recenzje. Teksty ukazują się w języku polskim oraz w językach kongresowych. Czasopismo Studia Paradyskie jest archiwizowane przez Polską Bibliotekę Narodową, a jego polityka wydawnicza jest zdeponowana w Sherpa/Romeo"

"Studia Paradyskie" znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki (09.02.2021). Za publikację artykułu w SP autor otrzymuje 40 punktów.

Czasopismo jest zarejestrowane w następujących bazach:

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
  • ERIH PLUS,
  • DOAJ,
  • Index Copernicus,
  • BazHum.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe "Studia Paradyskie" powstało w roku 1985 w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu (diecezja zielonogórsko-gorzowska), jako odpowiedź na potrzeby tamtejszego środowiska teologicznego. W latach 1999-2003 seminarium było afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po afiliacji seminarium do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, powstałego w roku 2003, czasopismo SP stało się jednym z trzech czasopism redagowanych w tej jednostce naukowej. Od roku 2022 wydawcą SP jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Źródła dochodu, marketing i reklama

Działalność publikacyjna czasopisma Studia Paradyskie jest finansowana przez Uniwersytet Szczeciński, a czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikacje. Autorki i autorzy artykułów opublikowanych w SP otrzymują nieodpłatnie jeden wydrukowany egzemplarz autorski numeru, w którym ukazał się ich artykuł, równocześnie wszystkie opublikowane artykuły dostępne są nieodpłatnie i bez żadnych barier technologicznych w wersji online na stronie czasopisma, administrowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS).

Czasopismo Studia Paradyskie nie korzysta z żadnych nośników reklamowych, a wszelkie formy marketingu bezpośredniego są prawidłowo ukierunkowane, nienachalne i zorientowane zasadniczo na upowszechnianie treści naukowych publikowanych w czasopiśmie.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.

Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za proces recenzji i wydanie publikacji (APC).

Czasopismo uwzględnia cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych DOI (Digital Object Identyfier) oraz unikalne identyfikatory naukowców ORCID (Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych.