Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Recenzenci

Recenzenci w 2023

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Uniwersytet im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu)

ks. dr hab. prof. KUL Paweł Kaleta (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

prof. dr hab. Piotr Kopiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

dr hab. prof. ucz. Daniela de Liso (Università degli Studi di Napoli Federico II)

prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński)

ks. dr hab. prof. UAM Mieczysław Polak (Uniwersytet im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu)

ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba (Uniwersytet im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. prof. US Angelo Rella (Uniwersytet Szczeciński)

ks. prof. dr hab. Peter Schallenberg (Universität Paderborn)

dr hab. prof. ChAT Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

ks. dr hab. prof. PWT Grzegorz Sokołowski (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

bp prof. dr hab. Henryk Wejman (Uniwersytet Szczeciński)

 

Recenzenci w 2022

ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak (Uniwersytet Szczeciński)

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Uniwersytet im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu)

ks. dr hab. prof. UKSW Janusz Gręźlikowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. dr hab. prof. KUL Paweł Kaleta (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

prof. dr hab. Piotr Kopiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński)

ks. dr hab. prof. UAM Mieczysław Polak (Uniwersytet im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu)

ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba (Uniwersytet im. Adamam Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. prof. US Angelo Rella (Uniwersytet Szczeciński)

ks. prof. dr hab. Peter Schallenberg (Universität Paderborn)

dr hab. prof. ChAT Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

ks. dr hab. prof. PWT Grzegorz Sokołowski (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

bp prof. dr hab. Henryk Wejman (Uniwersytet Szczeciński)

ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)