Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US

Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych i Dziekan Wydziału Teologicznego US

e-mail: grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

tel. 91 444 14 52

Redaktor tematyczny

ks. dr Dariusz Mazurkiewicz

e-mai: dariusz.mazurkiewicz@usz.edu.pl

 

Sekretarz

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

e-mail: andrzej.dragula@usz.edu.pl