Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawcą czasopisma "Studia Paradyskie" jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, powołane do życia 1 stycznia 1989 r. jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna tejże uczelni. Celem Wydawnictwa jest publikacja i rozpowszechnianie prac naukowych, podręczników akademickich, skryptów, czasopism, materiałów konferencyjnych, informacyjnych itp.

Strona internetowa: http://wn.usz.edu.pl

Dane kontaktowe

Adres pocztowy:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Adama Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Telefony:

Biuro Wydawnictwa: 91 444 20 12 oraz 91 444 21 51
Sprzedaż i marketing: 91 444 20 06 oraz 91 444 20 09

Email:

biurown@usz.edu.pl
wydawnictwo@usz.edu.pl