Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Wykaz Autorów

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Balducci Marino Il libro di Paolo e Francesca: amori veri e falsi nella Divina Commedia 33/2023 16 (5-20)
2. Chojnacki Grzegorz Konteksty i implikacje III Sesji Plenarnej „Der synodale Weg” we Frankfurcie nad Menem, 3–5.02.2022 roku 32/2022 14 (5-18)
3. Chojnacki Grzegorz Relacje zwrotne pomiędzy Stolicą Apostolską a Drogą Synodalną w Niemczech 33/2023 13 (21-33)
4. Cyrek Olga Boecjusza idea duszy i poznania Boga na podstawie dzieła De consolatione filosofiae 32/2022 37 (19-55)
5. Derlatka Marek Człowiek a przyroda – przesłanie papieża Franciszka w encyklice Laudato si’ 33/2023 13 (35-47)
6. Drozdek Adam Christoph Christian Sturm’s Theological Reflections on Nature 33/2023 13 (49-61)
7. Dullak Kazimierz Oktawa liturgiczna. Rys historyczny i obowiązujące unormowania 32/2022 18 (57-74)
8. Korzec Cezary Emmanuel (Iz 7, 14) i Jezus (Mt 1, 23): mesjański znak dziecka 33/2023 15 (63-77)
9. Kuźmicki Tadeusz Neuinterpretation der Bußpraxis des frühen Christentums in Bezug auf die gegenwärtige Beichtpraxis 32/2022 12 (75-86)
10. Kuźmicki Tadeusz Der Weg von der Buße zur Beichte zwischen Patristik und Scholastik in theologisch-geschichtlicher Forschung des 20. Jahrhunderts 33/2023 15 (79-93)
11. Lemański Janusz Powstanie Pięcioksięgu – aktualny stan badań 33/2023 20 (95-114)
12. Lemański Janusz Mojżesz,jakiego nie znamy? Kilka uwag na temat poszukiwań historycznego Mojżesza 32/2022 33 (87-119)
13. Lemek Katarzyna Katechumenat jako źródło inspiracji dla katechezy w świetle Dyrektorium o katechizacji 33/2023 20 (115-134)
14. Mazurkiewicz Dariusz Przyczyny odmowy wszczęcia dochodzenia wstępnego w przypadkach oskarżeń wobec duchownych o czyny contra sextum z osobami małoletnimi 32/2022 23 (121-143)
15. Mazurkiewicz Dariusz Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w świetle znowelizowanej księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego 33/2023 15 (135-149)
16. Mueller Wojciech Dowody ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha 32/2022 21 (145-165)
17. Oleśków Wojciech Orędzie pokoju w dziełach Thomasa Mertona 33/2023 20 (151-170)
18. Put Adrian Herb diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jako atrybut dziedzictwa historycznego w perspektywie heraldyki kościelnej 33/2023 20 (171-190)
19. Rawicka Iwona Pomoc rodzicom w akceptacji kontynuowania ciąży po negatywnej diagnozie prenatalnej 32/2022 20 (167-186)
20. Salamon Justyna Pomost między światem chrześcijańskim a muzułmańskim – działalność ks. doc. Jerzego Nosowskiego 33/2023 16 (191-206)
21. Stefanowski Paweł Grzech Pierworodny według nauki Kościoła prawosławnego 33/2023 17 (207-223)
22. Warzeszak Józef Teologiczno-patriotyczny charakter jasnogórskich aktów zawierzenia św. Jana Pawła II 32/2022 25 (187-211)
23. Wejman Grzegorz Działalność religijno-społeczna Kościoła gorzowskiego w latach 1966–1972 32/2022 29 (213-241)