Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 33/2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Il libro di Paolo e Francesca: amori veri e falsi nella Divina Commedia


(Księga Paolo i Franciszki: miłość prawdziwa i fałszywa w Boskiej Komedii)
16 (5-20) Marino Balducci Więcej
2.

Relacje zwrotne pomiędzy Stolicą Apostolską a Drogą Synodalną w Niemczech

13 (21-33) Grzegorz Chojnacki Więcej
3.

Człowiek a przyroda – przesłanie papieża Franciszka w encyklice Laudato si’

13 (35-47) Marek Derlatka Więcej
4.

Christoph Christian Sturm’s Theological Reflections on Nature


(Teologiczne refleksje Christopha Christiana Sturma na temat przyrody)
13 (49-61) Adam Drozdek Więcej
5.

Emmanuel (Iz 7, 14) i Jezus (Mt 1, 23): mesjański znak dziecka

15 (63-77) Cezary Korzec Więcej
6.

Der Weg von der Buße zur Beichte zwischen Patristik und Scholastik in theologisch-geschichtlicher Forschung des 20. Jahrhunderts


(Droga od pokuty do spowiedzi między patrystyką a scholastyką w teologiczno-historycznych badaniach XX wieku)
15 (79-93) Tadeusz Kuźmicki Więcej
7.

Powstanie Pięcioksięgu – aktualny stan badań

20 (95-114) Janusz Lemański Więcej
8.

Katechumenat jako źródło inspiracji dla katechezy w świetle Dyrektorium o katechizacji

20 (115-134) Katarzyna Lemek Więcej
9.

Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w świetle znowelizowanej księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego

15 (135-149) Dariusz Mazurkiewicz Więcej
10.

Orędzie pokoju w dziełach Thomasa Mertona

20 (151-170) Wojciech Oleśków Więcej
11.

Herb diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jako atrybut dziedzictwa historycznego w perspektywie heraldyki kościelnej

20 (171-190) Adrian Put Więcej
12.

Pomost między światem chrześcijańskim a muzułmańskim – działalność ks. doc. Jerzego Nosowskiego

16 (191-206) Justyna Salamon Więcej
13.

Grzech Pierworodny według nauki Kościoła prawosławnego

17 (207-223) Paweł Stefanowski Więcej