Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Podstawowe informacje

Czasopismo "Studia Paradyskie" jest rocznikiem redagowanym w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W periodyku publikowane są teksty z zakresu nauk teologicznych, filozofii, prawa kanonicznego, a także nauk humanistycznych i społecznych. Są to zarówno oryginalne artykuły naukowe, jak również polemiki lub recenzje. Teksty ukazują się w języku polskim oraz w językach kongresowych.

"Studia Paradyskie" znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki (09.02.2021). Za publikację artykułu w SP autor otrzymuje 40 punktów.

Czasopismo jest zarejestrowane w następujących bazach:

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
  • ERIH PLUS,
  • Index Copernicus,
  • BazHum.

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe "Studia Paradyskie" powstało w roku 1985 w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu (diecezja zielonogórsko-gorzowska), jako odpowiedź na potrzeby tamtejszego środowiska teologicznego. W latach 1999-2003 seminarium było afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po afiliacji seminarium do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, powstałego w roku 2003, czasopismo SP stało się jednym z trzech czasopism redagowanych w tej jednostce naukowej. Od roku 2022 wydawcą SP jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.

Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za proces recenzji i wydanie publikacji (APC).

Czasopismo uwzględnia cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych DOI (Digital Object Identyfier) oraz unikalne identyfikatory naukowców ORCID (Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych.