Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US - redaktor naczelny (Uniwersytet Szczeciński)

ks. dr Dariusz Mazurkiewicz - redaktor tematyczny (Uniwersytet Szczeciński)

ks. dr Mariusz Jagielski - redaktor statystyczny (Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu)

ks. dr Radosław Gabrysz - redaktor językowy (Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu)

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US - sekretarz (Uniwersytet Szczeciński)

Rada Naukowa

prof. Gaetano Dammacco (Università degli Studi di Bari)

ks. prof. Edmund Kowalski CSsR (Accademia Alfonsiana, Rzym)

ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Stanisław A. Porębski (Uniweresytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Reinhard Sprenger (Universität Paderborn)

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet  Zielonogórski)

ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)