Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Neuinterpretation der Bußpraxis des frühen Christentums in Bezug auf die gegenwärtige Beichtpraxis
(Nowa interpretacja praktyki pokuty we wczesnym chrześcijaństwie w odniesieniu do współczesnej praktyki spowiedzi)

Autorzy: Tadeusz Kuźmicki ORCID
Słowa kluczowe: pierwotny Kościół pierwotne chrześcijaństwo pokuta poenitentia secunda ekskomunika rekoncyliacja spowiedź
Rok wydania:2022
Liczba stron:12 (75-86)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 109

Abstrakt

Na początku XX wieku powrócono do źródeł chrześcijaństwa. Zaowocowało to m.in. nowymi badaniami nad praktyką pokuty w pierwotnym Kościele, dla którego teologia chrztu świętego odgrywała istotną rolę. Pokuta pierwotnego chrześcijaństwa jest często utożsamiana z pierwszym etapem kształtowania się dzisiejszej powtarzalnej spowiedzi sakramentalnej. Pierwsi wierzący stawiali sobie pytanie o możliwość pokuty i przebaczenia grzechów popełnionych po chrzcie świętym. Wprowadzone przez Tertuliana pojęcie drugiej pokuty (poenitentia secunda) w sposób szczególny ukazało, że pierwsi chrześcijanie mieli możliwość ponownego skorzystania z przebaczenia i przyjęcia do wspólnoty Kościoła. Tym samym nowa interpretacja pokuty pokazała dobitnie, że pierwotny Kościół był otwarty na ponowne przyjęcie pokutujących grzeszników. Ta możliwość ponownego przebaczenia sprawiała, że pokuta stała się procesem rozciągniętym na całą chrześcijańską egzystencję. Interpretacja życia z perspektywy chrztu świętego prowadziła do wzbudzenia stałej postawy pokutnej obejmującej całe życia chrześcijanina. Ci wierzący, którzy po chrzcie świętym popełnili grzech, mogli ponownie skorzystać z przebaczenia oraz przyjęcia do wspólnoty wierzących. Ponowne przyjęcie składało się z trzech etapów: ekskomuniki, wyznania grzechów oraz rekoncyliacji (pojednania). Na każdym z tych etapów wspólnota Kościoła odgrywała istotną rolę. W trakcie rekoncyliacji sam biskup brał czynny udział. Ekskomunika i rekoncyliacja ukazują, że pokuta pierwotnego Kościoła była szczególnym wydarzeniem, obejmującym całe życie człowieka wierzącego. Ta wyjątkowa, pierwotnie jednorazowa praktyka pojednania wydaje się mieć inny charakter niż obecna spowiedź. Współcześnie w tym powtarzalnym „wydarzeniu pojednania” bardziej dostrzegalna jest realizacja troski o życie duchowe niż jednorazowe wydarzenie w całym życiu chrześcijanina.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adam K., Die geheime Kirchenbuße nach dem hl. Augustin. Eine Auseinandersetzung mit B. Poschmann, Kempten 1921.
2.Adam K., Die kirchliche Sündenvergebung nach dem hl. Augustin, Paderborn 1917.
3.Frank I.W., Beichte. Mittelalter, [in:] Theologische Realenzyklopädie, Hg. G. Müller u. a., Bd. 5, Berlin u. a. 1980, S. 414–421.
4.Jungmann J.A., Die lateinischen Bußriten, Innsbruck 1932.
5.Meßner R., Feier der Umkehr und Versöhnung. Sakramentliche Feier I/2, Regensburg 1992.
6.Ohst M., Buße. Kirchengeschichtlich, [in:] Religion in Geschichte und Gegenwart, Hg. H.D. Betz u. a., Aufl. 4, Bd. 1, S. 1910–1918.
7.Poschmann B., Der Ablass im Licht der Bußgeschichte, Bonn 1948.
8.Poschmann B., Die abendländische Kirchenbuße im Ausgang des christlichen Altertums, München 1928.
9.Poschmann B., Die abendländische Kirchenbuße im frühen Mittelalter, Breslau 1930.
10.Poschmann B., Die Sündenvergebung bei Origenes, Braunsberg 1912.
11.Poschmann B., Hat Augustinus die Privatbuße eingeführt?, Braunsberg 1920.
12.Poschmann B., Kirchenbuße und correptio secreta bei Augustinus, Teil 1, Braunsberg 1923.
13.Poschmann B., Kirchenbuße und correptio secreta bei Augustinus, Teil 2, Braunsberg 1923.
14.Poschmann B., Paenitentia secunda. Die kirchliche Buße im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung, Bonn 1940.
15.Rahner K., Bußlehre und Bußpraxis nach der Didascalia Apostolorum (1950), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 53–79.
16.Rahner K., Die Bußlehre Cyprians von Karthago (1952), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 220–298.
17.Rahner K., Die Bußlehre des Origenes (1950), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 80–190.
18.Rahner K., Die Bußlehre nach dem Hirten des Hermas (1955), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 298–357.
19.Rahner K., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005.
20.Rahner K., Stichwort „Bußgeschichte“ (1973), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 375–396.
21.Rahner K., Sünde als Gnadenverlust in der frühkirchlichen Literatur (1936), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 3–42.
22.Rahner K., Sündenvergebung nach der Taufe in der „Regula fidei“ des Irenäus (1948), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 43–52.
23.Rahner K., Zur Theologie der Buße bei Tertullian (1952), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der Buße, Freiburg im Br. 2005, S. 191–219.
24.Sattler D., Beichte. III. Dogmatisch, 1. Katholisch, [in:] Religion in Geschichte und Gegenwart, Hg. H.D. Betz u. a., Aufl. 4, Bd. 1, Tübingen 2007, Sp. 1222–1223.
25.Sattler D., Beichte. III. Systematisch-theologisch, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, Hg. W. Kasper u. a., Aufl. 3, Bd. 2, Freiburg im Br. 2006, Sp. 157f.
26.Sattler D., Bußsakrament. II. Historisch-theologisch, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, Hg. W. Kasper u. a., Aufl. 3, Bd. 2, Freiburg im Br. 2006, Sp. 846–851.
27.Vorgrimler H., Buße und Krankensalbung, Freiburg im Br. 1978.
28.Vorgrimler H., Der Kampf des Christen mit der Sünde, [in:] Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, Hg. J. Feiner, M. Löhrer, Bd. 5: Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte, Zürich u. a., 1976, S. 349–461.
29.Werbick J., Buße. Dogmatik, katholisch, [in:] Religion in Geschichte und Gegenwart, Hg. H.D. Betz u. a., Aufl. 4, Bd. 1, Sp. 1918f.
30.Werbick J., Buße. III. Historisch-theologisch und IV. Systematisch-theologisch, [in:] Lexikon für Theologie und Kirche, Hg. W. Kasper u. a., Aufl. 3, Bd. 2, Freiburg im Br. 2006, Sp. 828–830.
31.T. Kuźmicki, Neuinterpretation der Bußpraxis des frühen Christentums in Bezug auf die gegenwärtige Beichtpraxis, „Studia Paradyskie” 32 (2022), s. 75–86. DOI: 10.18276/sp.2022.32-04