Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Konteksty i implikacje III Sesji Plenarnej „Der synodale Weg” we Frankfurcie nad Menem, 3–5.02.2022 roku

Autorzy: Grzegorz Chojnacki ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: „Der syndoale Weg” synodalność znaki czasu Kościół katolicki w Niemczech reforma
Rok wydania:2022
Liczba stron:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 168

Abstrakt

Trzecia sesja plenarna „Der Synodale Weg” i przyjęte podczas niej trzy dokumenty pozwalają na wstępną diagnozę rozpoczętego w 2019 roku procesu odnowy i reform w Kościele katolickim w Niemczech. Diagnoza ta pozwala zauważyć, że członkowie wspólnoty kościoła są zaniepokojeni coraz większą liczbą apostazji oraz trudnościami z odzyskaniem zaufania i wiarygodności spowodowanego nadużyciami autorytetu i władzy w wielu wymiarach życia duchowego i fizycznego (seksualnego). W uchwalonych dokumentach w wymiarze teologicznym dokonano rewizji precedencji źródeł teologicznych, kładąc większy akcent na „znaki czasu” jako locus theologicus oraz uwypuklając większe znaczenie konferencji episkopatu danego kraju do rozstrzygnięć w obrębie autentycznego nauczania w Kościele powszechnym. Gremium „Der Synodaler Weg” oraz mające się ukonstytuować Rady synodalne na poziomie diecezji także powinny mieć nie tylko charakter doradczy, ale i rozstrzygający. Podobne reformy Kościoła katolickiego spotykają się z ruchami kontestującymi takie rozstrzygnięcia, wskazującymi na to, że uczestnicy tego gremium nie mają mandatu, aby zobowiązywać wierzących w Niemczech do ich przestrzegania. Stolica Apostolska wydała Deklarację, wskazując, że decyzje podejmowane przez „Der Synodale Weg” nie mają mocy wiążącej ani w przypadku propozycji nowych form kierowania Kościołem, ani w kwestiach wiary i moralności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chojnacki G., „Droga Synodalna” w Niemczech w dobie koronawirusa. Bilans roczny, „Studia Paradyskie” 31 (2021), s. 9–19.
2.Chojnacki G., „Synodaler Weg” Kościoła katolickiego w Niemczech: geneza i pierwszy etap, [w:] O Kościele Jezusa Chrystusa – dzisiaj. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Doktorowi Wojciechowi Wójtowiczowi, red. E. Sienkiewicz, Koszalin–Poznań 2020, s. 83–93.
3.Gabriel K., Macht und Liturgie in der katholischen Klerikerkirche, [w:] Amt-Macht-Liturgie. Theologische Zwischenrufe für eine Kirche auf dem Synodalen Weg, red. G.M. Hoff, J. Knop, B. Kranemann, Freiburg–Basel–Wien 2020, s. 237–252.
4.Gądecki S. abp, List braterskiej troski Przewodniczącego Episkopatu ws. niemieckiej „drogi synodalnej”, https://www.ekai.pl/dokumenty/list-braterskiej-troski-przewodniczacego-episkopatu-ws-niemieckiej-drogi-synodalnej/ (1.06.2022).
5.Grundtext „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag”, https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-III_1.2NEU_Synodalforum-I_Grundtext-Beschluss.pdf (31.07.2022).
6.Handlungstext „Einbeziehung der Gläubigen in die Bestellung des Diözesanbischofs”, https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-III-Synodalforum-I-Handlungstext.BestellungDesDioezesanbischofs-Lesung2.pdf (31.07.2022).
7.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983.
8.Brantl J., Quo vadis Sexualmoral?, [w:] Der synodale Weg. Eine Zwischenbilanz, red. B.S. Anuth, G. Bier, K. Kreutzer, Freiburg–Basel–Wien 2021, s. 220–242.
9.Preckel A., Der Synodale Weg. Fragen und Antworten, Stuttgart 2020.
10.Orientierungstext, https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-www.III_1.1NEU_Synodalpraesidium-Orientierungstext-Beschluss.pdf (30.07.2022).
11.Schmidt D., Pippi Langstrumpf Kirche. Meine Erfahrungen auf dem Synodalen Weg, Kisslegg 2021.
12.Sigusch V., Sexualitäten. Eine kritische Theorie in 99 Fragmenten, Frankfurt am Main 2013.
13.Schlosser M., Warum die Kirche keine Frauen weihen kann. Von der spezifischen Christusrepräsentanz des Priesters, [w:] „Was Er euch sagt, das tut!”. Kritische Beleuchtung des Synodalen Weges, red. Ch. Binninger, H.-B. Gerl-Falkovitz, K.-H. Menke, Ch. Ohly, Regensburg 2021, s. 97–103.
14.Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Poznań 2005.Synodaler Weg. Letzte Chance? Standpunkte zur Zukunft der katholischen Kirche, red. M. Labudda, M. Leitschuh, Paderborn 2020.
15.Synodaler Weg. Letzte Chance? Standpunkte zur Zukunft der katholischen Kirche, red. M. Labudda, M. Leitschuh, Paderborn 2020.