Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Dowody ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha

Autorzy: Wojciech Mueller ORCID
Słowa kluczowe: proces kanonizacyjny pojęcie świadka kryteria doboru świadków przesłuchanie
Rok wydania:2022
Liczba stron:21 (145-165)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 104

Abstrakt

28 października 2017 r. w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu rozpoczął się proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym ks. Stanisława Streicha, zamordowanego u stóp ołtarza 27 lutego 1938 r. w Luboniu przez komunistę – Wawrzyńca Nowaka. Ani okres II wojny światowej, ani usytuowanie powojennej Polski w ścisłej kontroli od Związku Radzieckiego, choć realnie opóźniło starania zmierzające do procesu beatyfikacyjnego, nie przyćmiło przekonania, że luboński męczennik zasługuje na chwałę ołtarzy. Z tego powodu opinia męczeństwa, świętości i znaków była siłą wiodącą, która ostatecznie doprowadziła do rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego. Jednym z istotnych elementów tegoż procesu jest faza dowodowa, czyli zebranie odpowiednich argumentów ludzkich, które pozwolą osiągnąć pewność moralną co do faktu męczeńskiej śmierci, względnie heroiczności cnót kandydata na ołtarze, cudu, a także istnienia kultu Sługi Bożego. Pośród środków dowodowych przyjętych w procesach kanonicznych obok oświadczeń stron, dowodów z dokumentów i z opinii biegłych oraz wizji lokalnej i oględzin sądowych szczególną wagę posiada dowód ze świadków, na co wskazuje instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Sanctorum Mater o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych, która w artykule 29 § 2 stwierdza, że w sprawach nowych dochodzenie dotyczy „przede wszystkim” przesłuchania świadków. Tak więc dowód ze świadków stanowił istotny element diecezjalnego postępowania kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jan Paweł II, Divinus perfectionis Magister (25.01.1983 r.), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 4 (1983), nr 3.
2.Kodeks Prawa Kanonicznego, przekł. pol. zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu 8 grudnia 2021 r.
3.Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Notificatio (12.11.1999 r.).
4.Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Normy, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych – Normae (7.02.1983 r.), [w:] H. Misztal, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin–Sandomierz, 1997, s. 465–478.
5.Sanctorum Mater – instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych (wyd. 2 uzupełnione), Lublin 2011.
6.Archiwum postulacji Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha w Kobylnicy.
7.Nota na temat zeznań świadka.
8.Pytania do świadków.
9.Relacja Komisji Historycznej.
10.Wspomnienie Elżbiety Hałasik.
11.Wspomnienie Stanisławy Zyty Błażejak.
12.Archiwum parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu.
13.Informacja Benedykta Włodarczyka, Poznań, 30 grudnia 2016 r.
14.Ostatnia Msza św. ks. Streicha, Luboń, marzec 1938 r.
15.Kroczek P., Trybunał oraz inne osoby występujące w dochodzeniu diecezjalnym, [w:] Świętość kanonizowana. Postępowanie kanonizacyjne drogą męczeństwa, red. S. Praśkiewicz, Kraków 2008, s. 73–102.
16.Malepszak S., Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii, Luboń 2005.
17.Misztal H., Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych, Lublin 2008.
18.Misztal H., Postępowanie w diecezji lub eparchii według Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z dnia 17 maja 2007 r., [w:] O Sanctorum Mater, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008, s. 41–98.
19.Misztal H., Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin–Sandomierz, 1997.
20.Misztal H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003.
21.Mueller W., Sacerdos et Hostia. Ks. Stanisław Streich – Męczennik sprawy Chrystusowej, Poznań 2021.
22.Pajszczyk R., Dowód ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym. Studium historyczno-prawne, Poznań 2006.
23.Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawia II, t. 4: Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990.
24.Scąber A., Postępowanie kanonizacyjne na terenie diecezji, [w:] Świętość kanonizowana. Postępowanie kanonizacyjne drogą męczeństwa, red. S. Praśkiewicz, Kraków 2008, s. 103–118.
25.Szczegóły potwornej zbrodni w Luboniu, „Kurier Warszawski” 59 (1938), s. 14.
26.W. Mueller, Dowody ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, „Studia Paradyskie” 32 (2022), s. 145–165. https://doi.org/10.18276/sp.2022.32-07