Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Nowy wydawca czasopisma

Od roku 2022 wydawcą czasopisma "Studia Paradyskie" jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Od tego roku zgłaszanie tekstów może się odbywać także za pośrednictwem naszej nowej platformy internetowej. Tomy SP z lat 2007-2021 są dostępne na archiwalnej stronie czasopisma dostępnej pod tym linkiem.