Search

Result: Found records: 52.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
2. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
3. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
4. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
5. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
6. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
7. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
8. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
9. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
10. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
11. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
12. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
13. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
14. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
15. The Effects of Warm-up Duration on Cycling Time Trial Performance in Trained Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
16. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
17. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
18. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
19. “Preparations” of Western Pomerania for the Thirty Years’ War
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
20. Siege activities during the Thirty Years’ War and their impact on the construction of modern fortresses in Pommern, Neumark and Schlesien
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
21. Congress of Westphalia. Participants in the negotiations, main provisions and consequences of decisions taken
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
22. Military Role of the Ore Mountains in Thirty Years‘ War
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
23. A picture of the Duchy of Szczecin during the Thirty Years’ War in light of the chronicle by Peter Rudolphy between 1627 and 1637
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
24. Criminal activity in Silesia during the Thirty Years’ War (1618–1648). Contribution to the research
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
25. Swedish military cartography of the Thirty Years’ War. The example of Pomerania and the New March (Neumark).
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
26. The Danish War in Lower Saxony and Mansfeld’s Invasion to Silesia 1625–1629
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
27. Emperor’s recruitment in the Republic of Poland done by Maciej Arnoldin von Clarstein in 1635
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
28. A soldier and a townsman during the Thirty Years’ War. Coexistence – Confrontation – Cooperation
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
29. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
30. The influence of maps and plans created in the 1620s in the Netherlands on the development of military concepts in the Polish-Lithuanian Commonwealth
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
31. Recenzja książki W.K. Gródka OFM "Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza. Analiza terminów ἕν, πολλά, οὐδέν w kontekście teorii Parmenidesa:, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, 2018
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
32. Koncepcja pośmiertnej szkody – czy jest warta utrzymania?
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
33. Medical Futility or Persistent Therapy? A Dispute over the Terms and Definitions in the Polish Context
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
34. Social structure and collective memory
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
35. The Paradoxes of Tolerance: A Deconstructive View
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
36. Panenteizm a teizm klasyczny. Uwagi na kanwie Jacka Wojtysiaka krytyki stanowiska Józefa Życińskiego
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
37. Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
38. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
39. Autointerpretacja osoby i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
40. Krytyka poznania w marburskiej szkole neokantyzmu: Hermanna Cohena ujęcie platońskiego idealizmu w perspektywie kantowskiej logiki transcendentalnej
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
41. Idea równości dla społeczności LGBT w kontekście praw człowieka
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
42. Czy istnieje percepcja nieuwarunkowana? Wittgenstein a Bohm
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
43. Primo Leviego „przemoc zbędna”: rozwinięcie pojęcia
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
44. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
45. Człowiek dwubiegunowy. Marcuse, akrazja i psychopatologia populizmu
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
46. Indywidualne doświadczenie i zmiana społeczna: Herbert Marcuse w interpretacji Marka Fishera a demokratyczna utopia życia codziennego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
47. Beyond the Reality Principle: On the Political Role of Imagination in Herbert Marcuse’s Libidinal Economy
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
48. Technika i pragnienie w dobie automatyzacji. Od Marcusego do Stieglera
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
49. Kapitałocen, ekologiczna ekonomia dewzrostu i filozofia Herberta Marcusego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
50. Some accelerationist remarks on Marcuse’s drives theory and his dialectics of civilization
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
51. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
52. Wolność słowa jako narzędzie walki
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
Page