Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 26.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. New of Philorhizus Melanocephalus (Dejean, 1825) (Coleoptera: Carabidae) NW Poland
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
2. A contribution to knowledge of the ground beetles (insect A. coleoptera: Carabidae) of Wolin Island
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
4. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
5. DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
6. DEPRYWACJA MATERIALNA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE NA TLE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
7. Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
8. Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
9. Effect of Repeated Cold Water Swimming Exercise on Adaptive Changes in Body Weight in Older Rats
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
10. Wielowymiarowa analiza ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
11. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej w kontekście ubóstwa energetycznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
12. Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
13. Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
14. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
15. Preliminary data on the epigeic beetle fauna (Coleoptera) of the Golczewskie Uroczysko Nature Reserve
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
16. Epigeic beetles (Coleoptera) of the Lake Świdwie nature reserve
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
17. PREFERENCJE POLSKICH KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE ZAKUPÓW INTERNETOWYCH ODZIEŻY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
18. Obrót towarowy Polski z krajami Unii Europejskiej. Jakość danych Eurostatu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
19. SPECIFICATION AND IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL AND FUNCTIONAL QUALITY OF FOOD TRANSPORT SERVICES
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
20. Własność i społeczeństwo: wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
21. Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
22. Asymmetries in mirror data on Polish intra-Community supplies – changes over time
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
23. Participatory budgeting – case study of the city of Szczecin
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
24. Trans-krypcje. Subwersywna gra z transmemuarem Paula B. Preciady, Susan Faludi i Maggie Nelson
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
25. Przemiany społeczno-ekonomiczno-kulturowe czynnikami warunkującymi powstanie i rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego na początku XXI wieku
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
26. Social, economical and cultural transformations as the factors determining the establishment and development of the University of Rzeszów at the beginning of the XXI century
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
Strona