Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 5 (46) 2016
Logistics customer service on the example of courier companies

Authors: Agnieszka Matuszczak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Urszula Chrąchol-Barczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: logistics customer service customer competition courier companies
Year of publication:2016
Page range:9 (57-65)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Logistics customer service is nowadays one of the basic tools of competition among companies. Keeping it in accordance with the preferences of customers may result in a group of loyal and satisfied customers. Services of courier companies are nowadays ubiquitous to the individual customer, however, with different availability. Based on the websites of the three courier companies, the author made a comparison of service offerings for individual customers based on the basic elements of logistics support. Finally, a group of elements that are necessary in the process of ordering courier service by an individual customer was created.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cichosz, M. (2010). Lojalność klienta a logistyka firm usługowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Kisperska-Moroń, D., Krzyżaniak, S. (eds.). (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
3.LaLonde, B.J., Zinszer, P.H. (1976). Customer service: meaning and measurement. Chicago: National Council of Physical Distribution Management.
4.Ławicki, J.S. (2005). Marketing sukcesu − partnering. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
5.Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
6.DHL (2.03.2016). Retrieved from: www.dhl.com.pl.
7.UPS (2.03.2016). Retrieved from: www.ups.com .
8.DPD (2.03.2016). Retrieved from: www.dpd.com.pl.