Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2019.41-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41, 2019
Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages
(Poddaństwo a mobilność w osiemnastowiecznych Czechach. Uwagi nad książką Josefa Grulicha, Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018, Wydawnictwo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ss. 286)

Autorzy: Mateusz Wyżga
Słowa kluczowe: poddaństwo migracje z obszarów wiejskich do miejskich Czeskie Budziejowice małżeństwo zatrudnienie strategie migracyjne
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:15 (233-247)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł omawia książkę poświęconą strategiom migracyjnym, czego przykładem jest obszar otaczający miasto Czeskie Budziejowice w drugiej połowie XVIII wieku. Formalnie ludność chłopska w Czechach była związana pańszczyzną do 1781 roku. Do niedawna uważano, że znacznie ograniczało to jej mobilność. Zasadniczo badania opierają się głównie na listach zwalniających i rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów. Autor postanawia wyjaśnić strategie migracji stosowane przez mieszkańców wsi położonych w pobliżu dużego ośrodka miejskiego. Omawia główne motywacje migrantów i sposoby prób przenosin podejmowanych w granicach obowiązującego prawa. Szczególną uwagę zwraca się na ruchy związane z rynkami pracy i małżeństwem. Problem strategii migracyjnych jest omawiany na szerokim tle społecznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fauve-Chamoux, Antoinette, Ioan Bolovan, and Sølvi Sogner, eds. A Global History of Historical Demography: Half a Century of Interdisciplinarity. Bern: Peter Lang, 2016.
2.Grulich, Josef. Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750–1824. České Budějovice: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013.
3.Grulich, Josef. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008.
4.Hayhoe, Jeremy. Strangers and Neighbours: Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy. Toronto: University of Toronto Press, 2016.
5.Kiełbicka, Aniela. Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim na przełomie XVI i XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
6.Klein, Alexander, and Sheilagh Ogilvie. “Occupational Structure in the Czech Lands Under Second Serfdom.” Economic History Review 69 (2016): 493–521.
7.Maur, Eduard. “Na okraj francouzských metod historickodemografi ckého bádání.” Historická demografie 2 (1968): 72–80.
8.Skořepová, Markéta. Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785–1855). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016.
9.Trojanowska, Maria. “Wpisy zwolnień z poddaństwa w Księgach Grodzkich Lubelskich.” Rocznik Lubelski 29–30 (1987–1988): 113–115.
10.MATRICULA. Accessed 29 June 2019. data.matricula-online.eu.
11.WEHC. Accessed 3 July 2019. wehc2018.org/applied-microhistory-theoretical-ethicaland-methodological-issues.