Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41, 2019

Rok wydania:2019

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (3-3) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (4-4) --- Więcej
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
*

Wstęp

1 (7-7) Dariusz K. Chojecki Więcej
1.

Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History


(Demografia historyczna w Ukrainie. Od „arytmetyki politycznej” do historii niepolitycznej)
24 (9-32) Igor Serdiuk, Yuriy Voloshyn Więcej
2.

House of Networks: the Polish-Lithuanian Senate (1569–1795) as Parliamentary Representation of the National Social Network (of Women?)


(Izba Sieci. Polsko-litewski senat (1569–1795) jako reprezentacja parlamentarna ogólnokrajowej (kobiecej?) sieci społecznej)
24 (33-56) Marek Jerzy Minakowski Więcej
3.

Death of the Magnate: Life Expectancy of the Magnatery in the Polish–Lithuanian Commonwealth Versus the Demography of the Western European Elites in the Early Modern Age


(Śmierć magnata. Oczekiwana długość życia magnaterii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów a demografia elit zachodnioeuropejskich w epoce wczesnonowożytnej)
23 (57-79) Marzena Liedke Więcej
4.

Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure


(Ludność Wieliczki w 1788 roku – wielkość i struktura gospodarstw domowych)
35 (88-122) Jakub Pieczara Więcej
5.

Greater Poland Crafts in the Light of the 1810 Census and in the Context of Multidimensional Grouping


(Rzemiosło wielkopolskie w świetle spisu powszechnego z 1810 r. w kontekście grupowania wielowymiarowego)
34 (123-156) Lucyna Błażejczyk-Majka Więcej
6.

Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864


(Małżeństwa w parafii Płonka Kościelna w latach 1826–1864)
20 (157-176) Jakub Dobrzyński Więcej
7.

Polish Emigration Abroad: Regional Structure and Streams of Emigration in the Years 1870–1914 and 1918–1939


(Polska emigracja zagraniczna. Struktura regionalna i kierunki emigracji w latach 1870–1914 i 1918–1939)
31 (177-207) Cecylia Leszczyńska Więcej
8.

An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918


(Nieznany spis ludności Przemyśla z połowy 1918 r. Studium źródłoznawcze)
23 (209-231) Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak Więcej
9.

Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages


(Poddaństwo a mobilność w osiemnastowiecznych Czechach. Uwagi nad książką Josefa Grulicha, Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018, Wydawnictwo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ss. 286)
15 (233-247) Mateusz Wyżga Więcej
*

Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2017 roku

6 (249-254) Piotr Guzowski, Piotr Rachwał Więcej