Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 1

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

“New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap?


(„Nowa demografia historyczna” w Rosji: ewolucja czy przewrót?)
21 (7-27) Vladimir Vladimirov, Dmitriy Sarafanov, Anna Shchetinina Więcej
2.

Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape


(Wodłoziero (Rosja północno-wschodnia): miniony potencjał społeczny w kontekście danych historycznych i krajobrazu geograficznego)
33 (29-61) Irina Černâkova Więcej
3.

The approaches to social and occupational structure of Russian provincial urban centers at the end of the 19th century: examples of Tobolsk and Tambov


(Podejścia do rekonstrukcji struktury społecznej i zawodowej rosyjskich prowincjonalnych ośrodków miejskich pod koniec XIX wieku na przykładzie Tobolska i Tambowa)
20 (63-82) Elena Brûhanova, Natal’â Strekalova Więcej
4.

The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922


(Rodzina wczesnosowiecka w spisie ludności Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z 1922 roku)
29 (83-111) Lyudmila Mazur Więcej
5.

Migrationen zwischen Land und Stadt in der Nachkriegssowjetunion am Beispiel von Nordkaukasus und Ural (1947–1979)


(Migracje między wsią a miastem w powojennym Związku Radzieckim na przykładzie Północnego Kaukazu i Uralu (1947–1979))
24 (113-136) Dmytro Myeshkov Więcej