Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/2 2015
WSPÓŁPRACA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MARKĄ W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI

Authors: Magdalena Grębosz
Politechnika Łódzka

Jacek Otto
Politechnika Łódzka
Keywords: marka zarządzanie marką globalizacja współpraca
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (99-112)

Abstract

W artykule poruszono problematykę współpracy przedsiębiorstw w ramach zarządzania marką w warunkach globalizacji, która w dzisiejszych czasach determinuje rozwój rynku. W artykule zaproponowano podział form współpracy przedsiębiorstw w obszarze zarządzania markami, w kontekście ich ekspansji na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego. Wyróżniono m.in. współpracę w obszarze wspólnej komunikacji marketingowej marek partnerskich oraz w ramach co-brandingu (na poziomie symbolicznym i funkcjonalnym).
Download file

Article file

Bibliography

1.Blackett T., Russell N., Co-branding: the science of alliance, „Journal of Brand Management” 1999, Vol. 7 (3).
2.Busacca B., Bertoli G., Co-branding et valeur des interactions entre marques, „Revue Française du Marketing” 2006, n°207-2/5 (Avril).
3.Cegarra J.J., Michel G., Co-branding, clarifi cation du concept, „Recherche et application en marketing” 2001, n°16/4.
4.Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W., Wstęp, w: A. Czubała, P. Hadrian., J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa 2014.
5.Dickinson S., Heath T., A comparison of qualitative and quantitative results concerning evaluations of co-branded offerings, „Journal of Brand Management” 2006, Vol. 13 (6).
6.Grębosz M., Co-branding. Koncepcja i uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
7.James D.O., Guilty Through Association: Brand Association Transfer to Brand Alliances, „Journal of Consumer Marketing” 2005, Vol. 22 (1).
8.Kippenberger T., Co-branding as a new competitive weapon, „Strategy and Leadership” 2000, Vol. 5 (6).
9.Lachiewicz S., Rola kompetencji związanych ze współdziałaniem w zespołach pracowniczych w kształtowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w: A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografi e Politechniki Łó
10.Leuthesser L., Kohli C., Suri R., 2+2=5? A framework for using co-branding to leverage a brand, „Brand Management” 2003, Vol. 11 (1), September.
11.Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
12.Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst sieci międzyorganizacyjnej, w: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
13.Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
14.Witek-Hajduk M.K., Kooperencja w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, w: J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-Hajduk, G. Materna (red.), Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne,
15.Witek-Hajduk M.K., Sojusze marek (brand alliances) jako forma sojuszy strategicznych w marketingu, w: A. Sznajder (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
16.Żbikowska A., Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe, w: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, A. Czubała, R. Niestrój, J.W. Wiktor (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.