Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/1 2017
Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego
(Influence of infrastructure on development of entrepreneurship: the case in villages counties of Płońsk district)

Authors: Halina Kałuża
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jacek Kałuża
Odmet SA, Siedlce
Keywords: entrepreneurship technical infrastructure rural areas
Year of publication:2017
Page range:9 (117-125)
Klasyfikacja JEL: R11 R12 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of article is explain the level of technical infrastructure in the range of water – wastewater management in rural areas. In this study, the statistical material available from Local Data Bank GUS contained in the publications concerning rural areas in Poland and literature. The main objective of this paper is to analyze and evaluate the development of entrepreneurship in the district Płońsk between 2012–2014. The entrepreneurship indicator was determined by stating a number of economic entities registered in the REGON system per 10 thousands of people of working age. The paper aimed to analyze correlative relationship between technique infrastructure development and entrepreneurship indicators in rural areas in 2012–2014. The paper uses the analysis of Pearson’s correlation. As the study results show there is a slight dependency (r = 0.55) between the development of technique infrastructure and the development of entrepreneurship in rural areas.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank Danych Lokalnych (2015). Warszawa: GUS.
2.Kamińska, W. (2006). Kształtowanie się pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce. 2004. Kielce: Wydawnictwo IGiAS PAN.
3.Kamińska, W. (2004). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IGiPZ PAN.
4.Kołodziejczyk, D. (2014). Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 198–207.
5.Krajewski, K., Śliwa, J. (2004). Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
6.Program ochrony środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013–2017 z perspektywą do roku 2021 (2013). Urząd Gminy Płońsk.
7.Starzyńska, W. (red.) (2009). Podstawy statystyki, Warszawa: Difin.
8.Strategia Rozwoju Powiatu Płońskiego na lata 2004–2013 (2004). Urząd Gminy Płońsk.