Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce
(Barriers and effects of innovative activity of enterprises in Pełczyce)

Authors: Marlena Płonka
Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością

Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: innovative activities barriers effects
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (293-303)
Klasyfikacja JEL: O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study is to identify effects of innovative activities of enterprises located in Pełczyce and to identify key factors limiting the implementation of innovations in these entities. Identification of the effects and barriers of innovative activity allows for a thoughtful, logical and systematic interpretation of mechanisms that govern it and formulate conclusions and recommendations for innovative enterprises in Pełczyce. Research results were presented using the ranking of the indications of the surveyed enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gordon, J. (1978). Jak utorować drogę innowacjom. Życie Gospodarcze, 31.
2.GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
3.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
4.Piątkowski, Z., Sankowski, M. (2011). Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSEiZ.
5.Płonka, M. (2013). Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych – analiza porównawcza dla Ziemi Lubuskiej, Regionu Zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska. W: A. Świadek (red.), Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Cz. I. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe IVG.
6.Świadek, A. (2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.