Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/1 2018
Wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007–2013 w Małopolsce na przykładzie transportu oraz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
(The distribution of european funds in transport, environment protection and risk prevention in Małopolska between 2007 and 2013)

Authors: Marta Tenerowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: European funds local government public finances transport environmental protection
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: H25 G38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article contains data covering the distribution of EU funds as regards transport, environment protection, and risk prevention in Małopolska. The aim of the text is to evaluate the funds-based activities undertaken in the aforementioned fields. A review of relevant texts including the ones prepared by Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego is provided. The conclusions drawn from the analysed data determine whether the funds made a significant impact in the areas considered.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bajko, Z., Jóźwik, B. (2007). Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007–2013. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2.Chrzanowska, P. (2015). Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy terytorialne w kontekście rozwoju ekonomiczno-gospodarczego gminy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 33 (106), 23–33.
3.Fundusze Europejskie w Małopolsce (2016). Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.
4.Lichota, W. (2017). Wykorzystanie funduszy UE w ramach perspektywy 2007–2013 a możliwości pozyskania środków w ramach perspektywy 2014–2020 na przykładzie wybranej gminy z województwa podkarpackiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (49), 253–263.
5.Stec, M. (2012). Ocena pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie podkarpackim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, 112–122.