Studia Paradyskie

ISSN: 0860-8539     eISSN: 2956-4204    OAI    DOI: 10.18276/sp.2022.32-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

32/2022
Teologiczno-patriotyczny charakter jasnogórskich aktów zawierzenia św. Jana Pawła II

Autorzy: Józef Warzeszak ORCID
Słowa kluczowe: modlitwy akty zawierzenia Pani Jasnogórska katolicki naród
Rok wydania:2022
Liczba stron:25 (187-211)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 112

Abstrakt

W niniejszym artykule omówiono akty zawierzenia, które Jan Paweł II kierował do Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski, „Matki mojego narodu” i „mojej Ojczyzny” w czasie pielgrzymek do Polski. Papież dziękuje w nich za błogosławioną obecność Pani Jasnogórskiej na polskiej ziemi; wyraża swą bliskość z cierpiącymi rodakami, zwłaszcza z tymi, których dotknęły represje reżimu komunistycznego. W aktach tych zawarty jest ogromny skarb teologiczny i patriotyczny, dlatego warto prowadzić nad nimi refleksję teologiczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.De Fiores S., Consacrazione, [w:] Nuovo dizionario di mariologia, red. S. de Fiores, S. Meo, Cinisele Balsamo 1985, s. 394–417.
2.Frossard A., „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II, Kraków 2005.
3.Kochaniewicz B., Wybrane zagadnienia z mariologii Jana Pawła II, Niepokalanów 2007.
4.Siudy T., Kontemplacja zbawczych misteriów szkołą zawierzenia Maryi, [w]: Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II. Ogólnopolskie sympozjum Mariologiczno-Maryjne, red. Z.S. Jabłoński, Częstochowa 2003, s. 171–178.
5.Siudy T., Św. Jana Pawła II i nasze zawierzenie Maryi, „Veritati et Caritati” 3 (2014), s. 199–210.
6.Siudy T., Komentarz do Aktu zawierzenia Matce Bożej w roku 2016, „Salvatoris Mater” 18 (2016), s. 565–567.
7.Słomkowski A., Maryja jako Matka nowego Ludu Bożego. Geneza zagadnienia, „Studia Gnesnensia” 4 (1978), s. 17–32.
8.Tronina A., Idea zawierzenia w Piśmie świętym, [w:] Zawierzenie Maryi ku przyszłości. Sympozjum mariologiczne, Jasna Góra 6–8.12.1993 r., red. Z.S. Jabłoński, Częstochowa – Jasna Góra 1994, s. 39–48.
9.Warzeszak J., Teologia modlitw maryjnych Piusa XII, „Warszawskie Studia Teologiczne” 3 (2020), s. 47–67.
10.Warzeszak J., Teologia modlitw maryjnych Jana Pawła II, „Teologia w Polsce” 15 (2021), s. 33–79.
11.Wojtkowski J., Analiza teologiczna aktów zawierzenia Kościołów lokalnych w Polsce, [w:] Zawierzenie Maryi ku przyszłości. Sympozjum mariologiczne, Jasna Góra 6–8.12.1993 r., red. Z.S. Jabłoński, Częstochowa – Jasna Góra 1994, s. 79–90.
12.Wołyniec W., Tajemnica zawierzenia Maryi w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 7 (2005) 1, s. 316–327.
13.Zawierzenie Maryi ku przyszłości. Sympozjum mariologiczne, Jasna Góra 6–8.12.1993 r., red. Z.S. Jabłoński, Częstochowa – Jasna Góra 1994.
14.Józef Warzeszak, Teologiczno-patriotyczny charakter jasnogórskich aktów zawierzenia św. Jana Pawła II, „Studia Paradyskie” 32 (2022), s. 187–211. http://doi.org/10.18276/sp.2022.32-09